Det er svært høye priser på strøm på Østlandet, og også i Europa. Strømkablene fra Norge til utlandet gjør at strømprisene på Østlandet blir mer like europeiske priser. Til fordel for alle kraftselskapene, men til ulempe for alle strømkundene. Men siden kraftselskapene kan lobbyvirksomhet, har de vunnet fram. Vi forbrukere står igjen som tapere, fordi det er ingen som lobber for helheten. Trist, men sant. For oss i Trøndelag er vi en kort periode vinnere i dette spillet. Her er strømprisen ganske lav, men innen få år vil Statnett få koblet Midt-Norge sammen med sørlige strøk. Dermed vil vi også risikere astronomiske kraftpriser.

Men per nå er vi her i Midt-Norge et slags kraftparadis med lave priser. Da er det iallfall godt å se at vi har tøffe lokalpolitikere som setter stopp for spekulanter.

Åfjord i Sør-Trøndelag er landets største vindkraftkommune, med seks vindkraftverk. Her har Europas største utvinner av kryptovalutaen bitcoin, Northern Data Nor, ønsket å etablere datasenter, skriver Adresseavisen. Men i fjor høst vedtok kommunestyret i Åfjord at de ikke skal legge til rette for utvinning av kryptovaluta. De vil ikke bruke viktig strøm på spekulasjon. I stedet vil kommunen at det fram mot 2030 skal tilrettelegges for aktivitet som bidrar til det grønne skiftet som produksjon av batterier, ammoniakk og hydrogen.

Slik opptrer en kommune med politisk selvtillit. Åfjord viser med dette at de ikke legger seg på rygg for enhver næringsetablering. De setter krav til aktiviteten. Et datasenter som sluker strøm for å produsere en tvilsom ikke-offisiell valuta gir liten verdi for lokalsamfunnet. Det er positivt for hele Midt-Norge at Åfjord har en restriktiv praksis. For hvis vi får aktører i Midt-Norge som sluker strøm, vil prisen på strøm gå opp for oss alle. Slik fungerer strømmarkedet.

Her i vårt område er det drivhusene på Frosta og Norske Skog-fabrikken på Fiborgtangen som er store strømsluk. Men dette er til å leve med, for de driver tross alt samfunnsgagnlig aktivitet. Produksjon av bitcoin er i en annen divisjon. Det er vanskelig å se at denne aktiviteten bidrar til lokal verdiskaping. Det har mer karakter av spekulasjon.

De trønderske prisene på kraft bør ikke brukes til å spekulere i bitcoin.