Torsdag kom det en viktig nyhet fra det store utland. USAs økonomi krymper for andre kvartal på rad. Nedgangen er på 0,9 prosent i årets andre kvartal. Dette betyr at verdens største økonomi og Norges nærmeste allierte er i resesjon, altså økonomisk tilbakegang.

Denne ekle situasjonen har et navn: Stagflasjon. Det betyr stigende priser kombinert med nedgang i økonomien. Dette er en uhyggelig utvikling, som ganske raskt får politiske konsekvenser. Når folk flest får dårligere råd, samtidig som prisene stiger, blir de politiske lederne straffet. Det fører til at velgerne strømmer til populistiske partier. For stabiliteten i verden er det uheldig at verdens mektigste land svekker økonomien. Det betyr at Kina, Russland og røverstater i Midtøsten får større spillerom på USAs bekostning. USAs rolle som supermakt vil svekkes. Dette vil også påvirke Norge.

Denne uka skrev Innherred at det er en debatt om Natos forhåndslagre i Trøndelag. Enkelte eksperter mener forhåndslagrene bør flyttes nærmere grensa til Russland. Kan vi stole på at amerikanerne kommer til unnsetning dersom de er svekket som supermakt? Det kan vi ikke vite, men det som er sikkert, er at stagflasjonen i USA også fører til trangere offentlige budsjetter i Norge. For selv om Trump er ute av det hvite hus, er hans budskap om at europeiske land må bruke mer på forsvar enda viktigere enn før. ’

Også Norge kutte i de offentlige budsjettene for å bruke mer på forsvar. Norge bør gjøre mer som Finland, og prioritere forsvar mot den aggressive naboen i øst. De forferdelige rapportene om russiske soldaters framferd i Ukraina gjør det umulig å argumentere mot et sterkt forsvar her til lands. Når vår viktigste allierte får svakere økonomi, blir behovet for at Norge skal ha et troverdig og sterkt forsvar på egen kjøl større.

Det er duket for tøffe politiske diskusjoner i årene som kommer. Regjeringen må kutte i offentlige budsjetter, for å bruke pengene på forsvar i stedet. Noen vil bli rammet. Men det er ingen vei utenom. Bruk av mer oljepenger kan ikke erstatte kutt i økonomien, fordi oljepengene vil drive inflasjonen enda mer opp, med påfølgende høyrente. Derfor blir det trangere økonomiske tider i årene som kommer, selv i oljerike Norge.