Det er flere tilløp til gode samarbeid på Innherred. Det gjelder både i idretten, i næringslivet og i offentlig sektor. Det er knallbra!

Forrige uke skrev Innherred at idrettslagene i Verdal og Vinne har gått sammen for å skape et bedre fotballtilbud for 14 år gamle gutter. Begge klubbene hadde problemer med å stille lag hver for seg. Det er kort avstand mellom Verdalsøra og Vinne, og et samarbeid kan alle parter tjene på. Målet er å skape et bedre fotballtilbud for barna, både for de som vil satse hardt og de som vil ha fotball som fritidsaktivitet. Det er en lignende modell Levanger Fotballklubb har valgt, ved å gi både topp og bredde et tilbud for 15- og 16-åringene i samarbeid med lokal-klubbene i Levanger.

Forrige uke kunne vi lese om en helt annen sak, som likevel har noe til felles med klubbenes samarbeid: Tre bedrifter i Verdal går sammen for å opprette en ny stilling som kommunikasjonsrådgiver. Victoria Storstad (24) skal jobbe for både Boligbyggelaget Midt, Sprek Treningssenter og Comfort S-Rør. Dette er en nyskapende satsing der bedrifter samarbeider om én stilling. For små virksomheter er det en spennende løsning å samarbeide om en slik stilling. Det viser at samarbeid gjør de enkelte bedriftene sterkere.

Forrige uke kunne vi også lese om den desentraliserte legeutdanningen i Levanger, som er et nytt samarbeid mellom NTNU og Helse Nord-Trøndelag. Dette ville aldri kunne kommet i stand uten et godt samarbeid.

Samarbeid er nyttig av flere grunner. Både for å skape bedre tjenester, spare penger og å løse problemer som er for store til at man greier det alene. Problemet med samarbeid er hvis det oppstår konflikter. Fordelen med å gjøre ting i egen virksomhet, er at det finnes noen som har siste ord hvis man blir uenig. I samarbeid er man avhengig av å vise fram merverdien ved samarbeidet hele tiden. Samarbeid er sårbart dersom folk rir kjepphester eller har høy prestisje. For å få til samarbeid, må kantene slipes ned.

Det er én trist sak oppe i dette: Etter at samkommunen forsvant, er samarbeidet mellom Levanger og Verdal svekket. Det er viktig at dette ikke stopper for gode samarbeid der det er mulig. Kommunene bør bidra til å skape gode samarbeid mellom hverandre, men også legge til rette for å samarbeide med næringsliv og frivillige foreninger som er opptatt av å skape gode lokalsamfunn.