Levanger kommune bør gå i dialog med Normilk om å flytte fabrikken ut av sentrum. Dette bør være en del av en plan om å gjøre Levanger sentrum triveligst igjen.

Historien til Normilk-fabrikken går tilbake til 1800-tallet. I dag sysselsetter fabrikken 26 ansatte. Bedriften går med store overskudd, og med et resultat på 35 millioner kroner er det en solid tradisjonsbedrift som ligger ved brua over Levangersundet. Det er bra med lokale industribedrifter som går godt. Derfor bør politikerne i Levanger legge til rette for at bedriften kan utvikle seg videre - men det bør skje utenfor Levanger sentrum. Andre byer som lykkes med å skape livskraftige sentrum, arbeider aktivt for å flytte industrien ut av sentrum, og etablere egne industri-klynger. Levanger bør legge til rette for slike klynger ved ved E6. Slik samlokalisering er til fordel både for bedriften og for sentrum.

Levanger trenger å gjøre sentrum triveligst igjen. Da må sentrum tilpasses mer til folk og møteplasser, og mindre til tungtrafikk og industri, mener redaktør Espen Leirset. Foto: Anders Vinje (arkiv)

Nå har Normilk planer om å utvide og modernisere fabrikken. De vil bygge nytt tørketårn, med fotavtrykk på 400 kvadratmeter i seks etasjers høyde. Det er som sagt strålende at lokalt næringsliv går godt. Men Levangers politikere bør bruke denne muligheten til å gå i dialog med fabrikken. Hva skal til for at de vil flytte ut av sentrum, og til et mer egnet industriområde? Hva må kommunen bidra med for at fabrikken sikres gode vekstvilkår utenfor sentrum? Kan en flytting av Normilk til et nytt industriområde på Åsen være med og kick-starte dette området? Det er flere tanker som bør tenkes her, og kommunen bør sette i gang et slikt arbeid. Det overordnede målet må være: Levanger sentrum må redusere biltrafikk, tungtrafikk og industri-aktivitet i sentrum - og legge til rette for at Normilk får utvikle seg og modernisere seg sammen med andre industribedrifter, i et nytt og framtidsrettet næringsområde.

En fabrikk som ligger ved innfartsåra fra Nesset, med dertil hørende tungtransport inn i smale sentrumsgater, er ikke framtidsrettet, skriver redaktør Espen Leirset.

Det er enighet om at det trengs å gjøres drastiske tiltak for å gjøre Levanger sentrum triveligst igjen. Det er mange ting som må på plass for å få til dette. Ett tiltak er å flytte industrien ut av sentrum. En fabrikk som ligger ved innfartsåra fra Nesset, med dertil hørende tungtransport inn i smale sentrumsgater, er ikke framtidsrettet.