Gågate i Levanger sentrum er en god ide, men slike beslutninger må gjøres på en bedre måte.

Levanger formannskap vedtok 4. mai gågate i Levanger sentrum. Gågata skulle gå fra Torget til Stadionparken etter forslag fra Levanger Ap. Det spesielle var at vedtaket ble fremmet direkte politisk. Saken var ikke utredet av administrasjonen på forhånd. Dette er problematisk, og det er neppe i tråd med kommuneloven. Politikere har ikke anledning til å fremme saker til realitetsbehandling uten forutgående administrativ utredning. Folk skal ha tillit til at beslutninger er forsvarlig utredet på forhånd.

I stedet for administrativ utredning, ble saken preget av politisk retorikk i møtet. Den som ville ha kort gågate, var «defensive». Den som ville ha lang gågate, var «offensive» og «vågale».

Saken har dermed blitt et eksempel på politisk overmot. Og denne uka endret politikerne det vedtaket de gjorde for bare en drøy måned siden. Dette er en uheldig prosess. Politikerne i Levanger har brukt opp politisk kapital på å håndtere en viktig sak på en dårlig måte. Den nye restauranten San Sebastian turte ikke sette ut sine nye utemøbler fordi de hadde hørt signaler om at politikerne ville snu igjen. Når avklaringen kom, ble heldigvis bordene raskt satt ut. Næringslivet trenger forutsigbarhet, ikke politikk etter innfallsmetoden.

Skal man gjøre Levanger sentrum folkevennlig, må kommunen opptre som en seriøs premissgiver. Å hoppe fram og tilbake på denne måten er uheldig. Det svekker kommunens omdømme overfor byens næringsliv. Det er nødvendig med gode saksprosesser for å få til gode beslutninger.

Kommunen er forpliktet til å følge spillereglene for saksbehandling i kommuneloven. Følger man dette, får man også den kvalitetssikringen som er nødvendig. Her forutsettes det at administrasjonen skal utrede saker før realitetsvurdering. Det er ikke heldig at Levanger kommune hver vår diskuterer hvordan sommerens gågate bør være. Dette ser ut som politikk etter innfallsmetoden.

Det trengs en strategi for byen. Det er bra dette arbeidet er i gang. Det trengs tøffe politiske valg og langsiktig jobbing, og det trengs gode beslutningsprosesser.

foto
Slik skal gågate bli i Levanger i år.