Ingvild Kjerkols masteroppgave skal vurderes på nytt en av faglig kommisjon ved Nord universitet. Inntil resultatet foreligger, vil statsministeren Jonas Gahr Støre vente med å vurdere Kjerkols stilling som statsråd. Dermed er presset lagt på fagfolkene i kommisjonen ved Nord universitet: Vil de greie å vurdere Kjerkols oppgave som om hun var en hvilken som helst student? Professor Asbjørn Røiseland mener presset er urimelig. Han mener statsministeren skyver Nord universitet foran seg. – Det er veldig mye skjønn i slike vurderinger, og jeg er rett og slett spent på om systemet mestrer en slik oppgave, sier Røiseland til NRK.

Nord universitet kjører nå ordinær saksbehandling. Vanligvis er slike saker uten offentlig interesse. Derfor er lovverket lagt opp til at saksbehandlingen er unntatt offentlighet, skriver Nord universitet. Når det skal velges ny pave, vet vi ingenting om diskusjonene som foregår. Vi er alle henvist å vente på hvit røyk fra det sixtinske kapell i Vatikanet. Nå er det hvit røyk fra Nord universitet vi venter på. Når saken er så viktig som nå, er ikke dette godt nok.

Nord-ledelsen må være så åpne de kan om prosessen og saksbehandlingen i saken om Ingvild Kjerkol, skriver redaktør Espen Leirset.

Det er på ett vis forståelig at Nord universitet velger formalistisk saksbehandling. – Denne saken har stor medieoppmerksomhet, men vi håndterer den som alle andre studentsaker. Slike saker behandles etter ordinære regelverk og retningslinjer. Det er for tidlig å si noe om tidslinjen i denne konkrete saken, sier Levi Gårseth-Nesbakk, prorektor for utdanning ved Nord universitet.

Men akkurat i denne saken er ikke dette godt nok. Her må det praktiseres meroffentlighet. Nord-ledelsen må være så åpne de kan om prosessen og saksbehandlingen. Hvem sitter i kommisjonen? Hvordan jobber de? Hvilke tidsfrister har de, og ikke minst: Hvilken fagkompetanse har de? Beslutningen deres må ikke bli som et pavevalg. Når beslutningen avgjør framtida til en statsråd, må folk ha tillit til vurderingene som gjøres. Selv om konklusjonen må være unntatt offentlighet, må det praktiseres mer åpenhet rundt saksbehandlingen enn det som er vanlig.

For ordens skyld: Redaktør Espen Leirset jobbet som førsteamanuensis ved Nord universitet fram til mars 2022. Asbjørn Røiseland var veileder i hans phd-avhandling.