Trafikk er et stort problem i Levanger sentrum. Trafikken gjennom Kirkegata er altfor høy. Nå er det vegløsningen på Moan det handler om. Krysset ved Levanger videregående har blitt et problemkryss. Store boligkomplekser er bygget på Moan de siste årene. Det er mye trafikk til fritidsparkens campingplass og idrettsanlegg. Alti Magneten er regionens største handlesenter, og hit bruker folk flest bil. Det er også bensinstasjon, verksteder og masse annen næringsaktivitet. Og ikke minst: Levanger videregående skole gir mye trafikk. Her er 600-700 elever, hvor mange kjører bil eller mopedbil. Summen av dette gjør at krysset på Moan har blitt et problemkryss. Det blir enda verre når den planlagte stengingen av vegen ved brannstasjonen gjennomføres.

Forrige uke var ordfører Anita Ravlo Sand vertskap da fylkets trafikksikkerhetsutvalg besøkte krysset. Det er fylkeskommunen som har ansvar for Kirkegata, mens vegen til Moan er kommuneveg. Derfor har kommunen tilbudt seg å betale for halvparten av krysset, ifølge høringsinnspillet. Det er et krevende, men nødvendig løft for en kommune med trang økonomi. Selv om det neppe er overflod i fylkeskassa heller, er det rimelig at fylkeskommunen prioriterer krysset. De må ta sin del av kostnaden. Det er tross alt fylkets egen skole som ligger kloss inntil fylkesvegen. De bidrar mye til trafikken, og her trengs et ryddig trafikkbilde.

Det er neppe grunn til å håpe på forbedret kryss før tidligst i 2025. Men Rom ble ikke bygget på en dag, og det er nok heller ikke et veikryss på Moan, skriver redaktør Espen Leirset.

– Ja, det er dumt at de som bestemmer ikke kan bidra mer til at elevene kan ferdes tryggere til og fra skolen. Det må da gå an å finne penger til det, for det er ikke tvil om at en ny rundkjøring og busstopp hadde vært perfekt, fastslår 17-åringene Joakim Karlsen og Mathias Reinaas ved Levanger videregående skole. Ungdommene har helt rett.

Karin Bjørkhaug (Krf), leder Trafikksikkerhetsutvalget Trøndelag fylkeskommune, skoleelevene ved Levanger videregående skole, Joakim Karlsen og Mathias Reinaas og Anita Ravlo Sand. Foto: Erlend Aune

Kampen om veimidler er kamp om knappe ressurser. Det er et nullsumspill, der bevilgninger til ett prosjekt, betyr mindre penger til et annet prosjekt. Derfor er det bra at Levanger kommune har tilbudt seg å dekke halve kostnaden. Det gjør det lettere å nå fram i prioriteringskøen i fylket. Det er også grunn til å håpe at den særskilte potten til trafikksikkerhetsmidler kan brukes til krysset. Får man penger fra flere potter, blir krysset lettere å realisere. Derfor er det viktig å holde trøkk på saken fra kommunen sin side.