Denne uka startet sommerferien i grunnskolen i Levanger og Verdal. Glade barn gleder seg. - Vi skal bade, sykle og slappe helt av uten lekser, sa barna til vår journalist som var på besøk på Nesheim skole siste skoledag før ferien. Det er lite som er så herlig som å være barn og ha siste skoledag før ferien.

Men en så lang sommerferie er ikke naturgitt. Stortingsrepresentant Margret Hagerup (H) spurte i et innlegg på TV2 i april om det ikke er på tide å kutte sommerferien. Hun viser til at lang ferie forsterker sosiale forskjeller og kan gi stort læringstap. Skolene må bruke lang tid etter ferien på å få barna opp på det samme faglige nivået de var før ferien. Dessuten er det krevende for foreldrene å lappe sammen ferieplanen når barna har dobbelt så lang ferie som de voksne. Hagerup antyder at sommerferien kunne vært kuttet til det halve.

Dette er problemer som mange foreldre kjenner seg igjen i. Men å kutte sommerferien er et for radikalt forslag. Det er en bedre ide at kommunene tilbyr andre aktiviteter til barna i ferien.

Flere tilbud. Istedet for å kutte ferien, bør kommunene legge enda mer til rette for rimelige og lett tilgjengelige tilbud for mange barn. Å skape gode opplevelser for barna er viktig for å skape en god barndom. Det er tradisjon for å samarbeide med frivillige lag og foreninger, også her på Innherred. Et godt slikt tilbud er eksempelvis Tine fotballskole, som har blitt arrangert denne uka.

Det kan være vanskelig å oversikt over tilbudene som finnes. Kanskje kan man la seg inspirere av Trondheim kommune? Her har de samlet alle aktivitetene som tilbys i samarbeid med lag og foreninger i en egen hjemmeside. Her finnes oversikt over en rekke gratistilbud barna kan delta på. Sommer i sentrum, Science camp, åpen idrettshall, bowling, gocart, megazone og lekeland og gaming er bare noen av gratistilbudene som er tilgjengelig for barna i Trondheim. Det finnes noen lignende tilbud også på Innherred. Men de virker litt vanskelig å få oversikt over.

Flere gratis aktivitetstilbud for barn er bedre enn å kutte i sommerferien, mener redaktør Espen Leirset i Innherred.

Foreldre på Innherred kan nok ønske seg flere gratistilbud for barn som er presentert på en oversiktlig måte. Her burde Levanger og Verdal kunne samarbeide. Hvis vi skal gjette hva barna stemmer for, tror vi de iallfall vil velge dette framfor å kutte i ferien. For lite er så herlig som sommerferie når man er barn. God ferie!