Det er færre som søker seg til utdanning i år enn i fjor, viser opptakstallene for høyere utdanning, som ble offentliggjort i går. 1000 færre studenter søker seg til Nord universitet i forhold til toppåret 2021. Årets tall er på samme nivå som før pandemien, så slik sett er opptakstallene ganske normale. Campusen på Røstad og Nords andre studiesteder tar imot nesten 4400 ferske studenter i august. Mange av disse vil oppleve at studiestøtten de får fra Lånekassen er for lav til å leve for.

130.000 kroner. Det er hva en norsk student får utbetalt fra Lånekassen i lån. Drøyt 50.000 av dette gjøres om til lån dersom man står på eksamen og tar en grad. En enslig minstepensjonist mottar til sammenligning 100.000 kroner mer. Pensjon og støtte til utdanning er naturligvis ikke det samme, men det er synd at studiestøtten er så lav. Det er ingen tvil om at det er beintøft – kanskje ikke engang mulig – å overleve på dagens studiestøtte, uten deltidsjobb eller hjelp fra foreldre.

Det er uheldig dersom studenter ikke skal kunne ha fritidsaktiviteter ved siden av studiene, eller være supermennesker for å få timeplanen til å gå opp, skriver redaktør Espen Leirset.

Deltidsjobb. For studenter flest blir det dermed mye jobb ved siden av studiene. Jobb kan være fint for mange studenter, både på grunn av inntekt og erfaring. Men det går en grense et sted. Det er uheldig dersom studenter ikke skal kunne ha fritidsaktiviteter ved siden av studiene, eller være supermennesker for å få timeplanen til å gå opp. Studenter bør kunne prioritere studiene uten å gå sulten til sengs. Norsk studentorganisasjon mener dagens studiestøtte gjør at studentene går nesten 6000 kroner i minus hver eneste måned. For å tjene 6000 kroner ved siden av studiene, må en student ha en ganske stor deltidsstilling ved siden av studiene.

Nå er det i tillegg sterk økning i kostnadene. Inflasjonen gjør at prisene galopperer til vært. Dermed har det ifølge studentorganisasjonene aldri vært større skille mellom studiestøtte og utgiftene til mat, husleie og andre nødvendigheter. Studentene må ikke bli glemt når inflasjonen biter.

Dessverre virker regjeringen lite opptatt av økt studiestøtte. For studenter på Østlandet som opplever ekstreme strømpriser, vil regjeringen kun gi lån i støtte. Minister for høyere utdanning, Ola Borten Moe (Sp), sier til TV2 at det ikke finnes planer om å øke studiestøtten. Det er mye bra ved å jobbe ved siden av studiene. Men det bør også være økonomisk mulig å prioritere studiene fullt og helt for de som ønsker det.