Det dukket opp som et godt minne på Facebook her om dagen. Det fortalte meg om en lederkommentar som jeg skrev i lokalavisa for ganske nøyaktig fem år siden. Jeg tror jeg fant på et nyord da jeg kom med en klar utfordring til våre lokalpolitikere: Ville noen av dem ta på seg jobben som en lavterskelpolitiker?

Roger Rein er ansvarlig redaktør i Innherred.

Året 2022 er Frivillighetens år. Det får også bred oppmerksomhet i dagens avis med seks sider med reportasjer og innlegg om frivillighet. Dagens artikler markerer starten på det vi ønsker å fortelle mer om gjennom året. Så ofte som vi kan, ønsker vi å vise fram de blant oss som gjør en stor innsats som frivillig. Vi ber også om din hjelp til å finne dem.

Les mer: Her er lederen fra 2016: Jeg ønsker meg en lavterskelpolitiker

Da snakker jeg ikke nødvendigvis om de som står fremst. Ikke de som foreslås som kandidater til kommunenes ildsjelpris. Nei, gjerne den som ikke søker oppmerksomhet, men som møter opp og tar sin tørn hver gang. Disse litt usynlige hjelperne blant oss, som gjør lite ut av seg, men som alltid er der. De du vet du kan stole på når idrettslaget eller velforeningen kaller inn til dugnad, eller trenger en hjelpende hånd. Det er dem ønsker vi å fortelle mer om.

Verdt en takk. I innlegget fra våre ordførere forteller de at verdiskapningen fra frivilligheten bare i Levanger og Verdal er beregnet til mer enn 500 millioner kroner årlig. Det er en voldsom stor innsats som ytes innenfor denne sektoren. Men, ordførerne har helt rett når de sier at frivilligheten har en uvurderlig verdi utover det som kan måles i kroner og øre.

Det er det som gjør at jeg også prøver å blåse liv i begrepet lavterskelpolitiker. Det handler nemlig om litt av det samme. Lavterskel høres litt mindreverdig ut. Men skinnet bedrar. Den kommune, for eksempel, som lykkes med å få på plass mange og gode lavterskeltilbud, har de beste forutsetninger for å få mer fornøyde innbyggere.

Det samme er det med frivilligheten. Hvis du klarer å se for deg fraværet av lavterskeltilbud, og fraværet av frivilligheten, skjønner du hva jeg mener. Det vil gi oss et langt fattigere samfunn. Derfor istemmer jeg med våre ordførere: Tusen takk til alle dere som gir av dere selv for at andre skal få en bedre hverdag.

Foreslå din frivillige

Hvem vil du at vi skal skrive om? Skriv og send inn ditt forslag her.

Send ditt forslag
Roger Rein

Hvem er din utvalgte frivillig?

  • 2022 er frivillighetens år. Hver eneste dag gjøres det viktig frivillig arbeid for å holde hjulene i gang over hele landet.

  • På Innherred bidrar frivilligheten med en verdiskaping tilsvarende 509 millioner kroner årlig.

  • Gjennom hele året vil Innherred presentere personer som hver dag gjør en frivillig innsats for det de brenner for.

  • Du kjenner sikkert noen som fortjener en omtale på grunn av sin innsats for frivilligheten. Hvem er din kandidat? Hvem bør vi skrive om?