Starten var en omstillingsorganisasjon. Da det så som svartest ut for verdalssamfunnet, da usikkerheten var stor rundt framtida til Aker på Ørin, kom det statlige penger som gjorde det mulig å starte med en omstilling for å bli mindre sårbar for den store hjørnesteinsbedriften. Dette ble en svært vellykket operasjon.

Roger Rein er ansvarlig redaktør i Innherred.

I ettertid har det blitt fortalt mange gode historier om det vellykkede arbeidet som skjedde på og rundt industriområdet i Verdal. I dag er området en av landets største industriparker med tre tusen ansatte i rundt to hundre forskjellige bedrifter.

At også omstillingsorganisasjonen skulle bli en vellykket bedriftsetablering var ikke lett å se for seg på tidlig 2000-tall. De fleste hadde nok ventet seg at denne ble avviklet. At den ble skrevet inn i historien når arbeidet var gjort. Noen ville det annerledes. Miljøet som var etablert ble sett på som for verdifullt til å bli oppløst. Proneo ble etablert med forretningsidéen å selge de gode hoder og de hjelpende hender som hadde hatt en så sentral rolle i den vellykkede omstillingen.

De har lyktes med det. I dag er Proneo et av landets største innovasjonsselskaper. 20 ansatte selger sine tjenester til de som ser seg tjent med å betale for dem. Og det går godt. Noe du kan lese mer om i denne artikkelen. Den forteller blant annet at Proneo i 2021 har bidratt til å utløse investeringer for over 185 millioner i 60 teknologirettede oppstartsselskaper rundt om i landet.

Selskapet har fortsatt sitt hovedbøl i VIP-senteret på Ørin. De har også avdelinger i Trondheim, Stjørdal, Rørvik og Flatanger. At de har lykkes såpass godt i Trondheim, og høster godord for det fra Næringsforeningen i Trondheimsregionen, er ingen selvfølge når du kommer fra Innherred.

Det stopper ikke med det, om vi skal tro ledelsen i Proneo. Proneo-sjef Per Anders Folladal gjør det klart at selskapet ikke hviler på sine laurbær. Tvert i mot signaliserer han offensive takter også framover.

I dagens avis kan du også lese om verdalsselskapet Ocean Geoloop som gründer og hovedeier Hans Gude Gudesen nå tar på børs. Tro ikke at det er tilfeldig at selskapet holder hus på VIP-senteret og at flere av de ansatte er rekruttert fra nettopp Proneo.

(Lederkommentar i Innherred 15. februar 2022)