Levanger og Verdal kommune må satse mer på sykkel som transportmiddel enn i dag. Det er miljøvennlig, billig og øker bolysten.

Innherred regionråd møtes fredag 12. april til et utvidet møte. Alle medlemmene i formannskapet i Levanger og Verdal er invitert. En del av underlaget til møtet er en reisevane-rapport som ble laget rett før covid. Rapporten har en del interessante tall. Blant annet viser rapporten at Levanger er den eneste kommunen som har tildels betydelig vekst. Det fører til at kommunen kan forvente en kraftig trafikkvekst. Når sentrum alt er kvalt av biltrafikk, tyder mye på at sykkel bør løftes frem som transportmiddel. Det gjelder særlig i Levanger, men også i Verdal.

Bil er det viktigste framkomstmiddelet for alle kommunene på Innherred. Både Levanger og Verdal er planlagt slik at det er store boligområder som ligger nokså langt fra sentrum. Derfor genereres det mye biltrafikk fra disse «boligsatelittene», slik de omtales i rapporten. Det fører til at de som bor her, må bruke bil for å komme seg rundt. Når kommunen er forventet å vokse, står Levanger overfor andre problemer med transport enn de andre kommunene. Klarer Levanger å få med seg regionrådet - eller «Innherredsbyen» - til å løse problemene? La oss håpe. Men vi er ikke særlig optimistiske. Vi tror ikke regionrådet som peker oss i nordlig retning er rett strategi for Levanger og Verdal.

Rapporten som regionrådet skal behandle, viser at Levanger har mest å hente på mer grønn mobilitet. Altså å legge til rette for syklister og gående. Sykkel har et særlig stort potensial. De siste årenes vekst i elsykler gjør sykkel til et prima middel for transport. Det kan til og med fungere godt over så lange strekninger som mellom Skogn og Levanger sentrum, og Levanger sentrum og Verdalsøra. Men da må det legges til rette for det. Sykkelveiene på Innherred går kloss inntil tusenvis av biler og svære trailere som gjør sykkelturen til en sky av støv og støy. Følgelig velger de fleste bilen, også når sykkel kan brukes. Også nærmere Levanger sentrum kan det legges enda mer til rette for sykkel. Når tog er svindyrt, og E6 er dårlig, bør Levanger kommune gjøre maks ut av det de kan gjøre noe med selv - nemlig sørge for en god sykkelpolitikk i byen.

Sykkel har et stort potensial. De siste årenes vekst i elsykler gjør sykkel til et prima middel for transport, skriver Espen Leirset, ansvarlig redaktør i Mediehuset Innherred. Foto: Roger M. Svendsen