De siste par ukene har Innherred skrevet om at vi går mot kaldere tider. Russlands krigføring i Ukraina har blitt mer dramatisk den siste uka. Dersom krigen utvikler seg i feil retning, og Putin tyr til atomvåpen mot de annekterte områdene i Ukraina, går vi en svært usikker framtid i møte. USA har sagt at de vil levere et kontant svar dersom atomvåpen blir brukt. Dermed har Europa blitt kastet ut i en usikker tid. Kanskje er dette det største dramaet vi har stått oppe i siden annen verdenskrig.

Trontale. Onsdag talte statsminister Jonas Gahr Støre i Stortinget under trontaledebatten. Det var et dystert budskap statsministeren leverte. Han manet til samhold med våre allierte i Nato. Han ba også befolkningen styrke den nasjonale beredskapen. Støre viste til indirekte og direkte trusler om bruk av atomvåpen fra den russiske ledelsen. Statsministeren advarer mot at vi går en tøff vinter i møte. Han henvendte seg også til folk som er redde og urolige i den tiden vi står i, ikke minst barn. – Vi voksne skal være der for barna. Svare på spørsmål, forklare og møte usikkerheten med fasthet og ro, sa statsministeren. Dette er et klokt budskap.

Kaldere tider. I reportasjeserien «Kaldere tider» har lokalavisa møtt en familie som er mer forberedt enn de fleste, vi har møtt kommuner og næringsdrivende som ruster seg til tøffere tider, og vi møter gårdbrukere som forteller hvordan de økte prisene påvirker dem. Men det er dessverre et faktum at framtida nå er mer uviss enn før. Når framtida er slik, må vi være så godt forberedt vi kan. Hele samfunnet forbereder seg nå på å håndtere usikkerhet i et omfang vi ikke har gjort siden den kalde krigen. For den enkelte privatperson, betyr det at rådene fra myndighetene om personlig beredskap er mer aktuelle enn noen gang tidligere. Lista over hva alle bør ha i sitt personlige beredskapslager er ganske lang. Alle bør ha mat og drikke, samt andre nødvendighetsvarer for å klare seg i tre døgn. Lista finnes på sikkerhverdag.no. Ni liter vann per person, to pakker knekkebrød, havregryn og hermetikk er blant rådene. I tidene vi nå står overfor, er det klokt å sjekke disse rådene fra myndighetene.