Fylkestinget går inn med ekstraordinære midler midt i anbudsperioden. Slik klarer de å styrke fergetilbudet mellom Ytterøy og Levanger fra neste år. I dag torsdag vil fylkestinget vedta å bruke tre millioner kroner for å kjøpe ekstrakapasitet på ferjesambandet. Dette er en svært gledelig nyhet for øysamfunnet i Trondheimsfjorden.

Roger Rein er ansvarlig redaktør i Innherred.

Nå var det vel egentlig ikke til å komme forbi. Fergeavtalen som ble inngått for noen år siden, og som løper fram til 2025, har gitt et altfor dårlig tilbud til øysamfunnet i Trondheims-fjorden. Frustrasjonen har økt i takt med en voksende kø av biler som må stå over avganger. Situasjonen har også skapt usikkert rundt framtida til kyllingslakteriet på øya. I verste fall kan et dårlig kommunikasjonstilbud være dråpen som får hjørnesteinsbedriften til å flytte fra øya.

Slik jeg forstår vedtaket, skal det settes av tre millioner kroner hvert år som gjenstår av fergeanbudet. AtB og Fosen Namsos Sjø må innenfor den nye økonomiske rammen finne løsninger som gir et bedre tilbud til øyfolket.

Øverst på deres liste står en større ferge. Om det er mulig å innfri er jeg usikker på. en i og med at denne løsningen er framforhandlet i samtaler mellom lokalsamfunnet, kommunen og fylkeskommunen er det grunn til å tro at dette er tilstrekkelig til en merkbar bedring.

At dette kommer på toppen av løftene som er gitt fra regjeringen om billigere ferger fra neste år, gjør det ekstra gledelig. Det er lov å unne ytterøyningene førjulsgaven fra fylkestinget. Det er dem vel unt.

Selvkjørende ferge? Ser vi litt lengre fram, til neste anbudsrunde, handler det ikke bare om å få på plass en større ferge. Nå er man godt i gang med et prosjekt som ser på muligheten for å sette inn en selvkjørende elektrisk ferge i dette sambandet. Hvis det kan realiseres åpner det opp for en stor, stor forbedring. Da er det lov å tenke høyt om hvilke muligheter Ytterøy da vil få når den opplevde avstanden mellom øya og fastlandet krymper vesentlig.

Les også: Slik skal mennesker få tillit til selvkjørende farkoster

Utsiktene for Ytterøy er derfor gode. Da var det avgjørende å sikre et merkbart bedre fergetilbud fram mot endringene som forhåpentligvis kommer fra 2026 og årene deretter. Det er lov å håpe på det.

(Lederkommentar i Innherred 16. desember 2021)