Han er skeptisk til å kutte 100 årsverk i kommunen