Senterpartiet i Trøndelag har mistet tålmodigheten med det fylkeskommunale aksjeselskapet AtB. I en uttalelse fra helgas fylkesårsmøtet tar partiet et kraftig oppgjør med selskapet, som de mener må ta hovedansvaret for mye rot og uro rundt skoleskyssen i fylket det siste året. Partiet mener at AtB ikke er det verktøyet fylkeskommunen trenger, og vil derfor avvikle selskapet. Oppgavene som selskapet håndterer bør i stedet overtas av egne fylkeskommunale ansatte.

Roger Rein er ansvarlig redaktør i Innherred.

AtB er en konstruksjon som sørtrønderne tok med seg inn da Trøndelag ble ett fylke. I Nord-Trøndelag ble planlegging og gjennomføring av kollektivtrafikk, skoleskyss og drosjer håndtert internt med noen få ansatte. Sør-Trøndelag valgte i stedet å etablere et eget selskap, slik at fylkeskommunen hadde en armlengdes avstand og vel så det mellom seg selv og de som tar på seg samferdselsoppdrag betalt av det offentlige.

Verdalingen Tomas Iver Hallem, som er fylkesvaraordfører i Trøndelag, er den som sterkt har målbæret kritikken mot AtB. Hallem har i flere omganger tatt opp spørsmålet i politiske organer. Særlig som følge av rotet med skoleskyssen måtte selskapets ledelse stå skolerett for de folkevalgte. Men svarene som er gitt har ikke overbevist Hallem som mener å dokumentere flere eksempler på at AtB har blitt «en stat i staten» som tar seg til rette og ikke tar politiske signaler til følge.

Fra A til B. Kritikken fra Senterpartiet har nok god klangbunn hos aktørene i Nord-Trøndelag, som både har prøvd systemet i den gamle fylkeskommunen, og som nå forholder seg til AtB. Den gamle ordningen opplevdes som langt lettere, mindre byråkratisk og mer lydhør til forslag fra dem som kjente best hvor skoen trykker.

Nå er det en vesentlig forskjell mellom det som er og det som var. Med ansvaret for all skoleskyss og kollektivtransport i stor-Trondheim, blir omfanget langt større og aktørene mange flere enn det som var tilfellet i det gamle nordfylket. Det alene er ikke god nok grunn til å avvise Senterpartiets forslag sånn uten videre. Kanskje er det mulig å bevege seg fra A til B både enklere og billigere enn det som AtB har vist at de makter?

(Lederkommentar i Innherred 8. mars 2022)