En av landets mest populære utdanninger ligger i Levanger. Utdanningen har ikke egen campus og er ikke så synlig i lokalmiljøet. Men blant de som skal søke legeutdanning, har den blitt veldig kjent. Målt etter antall søkere per studieplass er legestudiet i Levanger nå det mest populære i landet. Dette er en fjær i hatten for miljøet i Levanger som står bak nyvinningen.

Fremst blant disse er overlege Børge Lillebo, som har stått på i flere år for å få på plass NTNU Link, som den desentraliserte legeutdanning i Levanger heter. Utdanningen er en del av medisin-studiet i Trondheim. Studentene kan velge å gjennomføre flere år av studiet ved Sykehuset Levanger. Tidligere har studentene valgt mellom Trondheim eller Levanger etter at de har begynt på studiet. Det har gjort rekrutteringen litt ustabil. Nå søker studentene seg inn til Levanger alt når de søker på studieplassen. Dermed ved studentene at de skal til Levanger i deler av studiet alt første dag på skolebenken. Dette gjør dem mer motiverte for å studere i Levanger. Og motiverte studenter er avgjørende for suksess.

Legeutdanningen i Levanger er viktig for Sykehuset Levanger. Sykehuset må jobbe strategisk med å beholde og tiltrekke seg viktig kompetanse. Dette er vanskelig, for legene studerer i mange år i en storby. Mange slår dermed rot i storbyen, noe som gjør det vanskelig å rekruttere til mindre byer som Levanger. Derfor er det viktig hvis flere får en tilknytning til Innherred allerede mens de studerer. Det gjør det lettere å rekruttere folk på lang sikt.

foto
Børge Lillebo. Foto: LEIF ARNE HOLME

Børge Lillebo fortjener honnør for å ha skapt et slikt utdanningstilbud i Levanger. De store aktørene på Innherred bør la seg inspirere av dette til å tenke mer langsiktig om rekruttering. Kommunene må sitte i førersetet i et slikt arbeid. Det er etablert et kompetanseforum hvor mange aktører deltar. Dette er et viktig arbeid, og det er viktig at det får nok kraft og fart for å lykkes.

Rekruttering er en av de store utfordringene vi står overfor. Det er umulig for den enkelte virksomhet å løse dette alene. Derfor er mer samarbeid avgjørende for å lykkes.