Hvis kollektivselskapet Atb ikke forstår at bybuss i Trondheim sentrum og skolebussen til Leksdal er to ulike ting, bør hovedkontoret flyttes ut av Trondheim.

15-åringene skulle bare ta skolebussen hjem til Leksdal fra Verdalsøra ungdomsskole. Men etter å ha tatt bussen hver dag, med en bussjåfør som kjenner dem, må nå elevene forvente seg bøter på skolebussen. Slik skal storbyselskapet Atb forebygge sniking på bussen til bygda. «Vi har et ansvar for å sikre billettinntekter over hele fylket», sier Atb.

foto
Den aktuelle saken med leksdalsbussen er en omdømmemessig krise for Atb, skriver redaktør Espen Leirset.

Sukk, sier vi.

Den aktuelle saken som er omtalt, er en omdømmemessig krise for Atb. Er man over 15 år og mangler kort på vei hjem fra skolen, får man bot. Vekterne holder igjen ungdommen mens de kontakter politiet for å sikre identiteten. Slik er det selv om sjåføren vet hvem ungdommen er, og at han sitter på skolebussen hver dag.

Slik kan vi ikke ha det på skolebussene i Verdal og Levanger.

Folk på bygda vet stort sett hvem andre på bygda er. Sjåførene på skolebusser her har større oversikt over hvem som er faste passasjerer enn sjåfører i Trondheim sentrum. At dette skal ha betydning for måten man kontrollerer skolebusser på, bør være innlysende. Slik har det vært i alle år. Men ikke etter at storbyselskapet Atb har overtatt driften. Kollektivselskapet Atb ble påtvunget nordtrønderne etter fylkessammenslåingen, og det virker ikke som en suksesshistorie.

Forstår ikke Atb at sniking på skolebussen til Leksdal er et mindre problem enn sniking på bybussen i Trondheim? Forstår ikke selskapet at det er noe annet å drifte buss i Leksdal enn i Dronningens gate i Trondheim? Forstår ikke Atb at de må tilpasse seg den virkeligheten den lever i?

Svaret fra direktøren for marked og kommunikasjon i Atb tyder på at selskapet ikke forstår dette. Svaret er formalistisk: «Alle som reiser kollektivt må ha gyldig reisebevis, som kan vises frem ved en eventuell billettkontroll. Alle over 15 år blir ilagt gebyr ved kontroll dersom de ikke kan fremvise dette.» Slik er loven. Men en klok ledelse opptrer ikke som elefant i glasshus.

Det har vært nok rot og trøbbel med fylkeseide Atb nå. Hvis selskapet ikke ganske raskt viser at de klarer å drive i takt med sitt omland, bør Atbs hovedkontor flytte ut av Trondheim. Kanskje det kan gjøre selskapet mer i stand til å drive tjenester som folk slipper å gremmes over.