Onsdag presenterte de spanske arkitektene sine planer for Levangers folkevalgte. Ambisjonen deres er å gjøre Levanger sentrum mer folkevennlig og naturvennlig. Dette er spennende tanker. Og det er moro når utenforstående med faglig pondus kommer til byen for å utfordre lokale tenkemåter. Slikt trenger vi! Derfor skal Levanger kommune og de folkevalgte ha honnør for at disse perspektivene løftes fram i lokalpolitikken.

foto
På Levanger torg er det bilene som dominerer. Foto: Erlend Aune

Arkitektene utfordrer ideen om at butikker i sentrum må ha parkeringsplass rett utenfor butikkdøra for å lykkes med sin forretning. I så fall kan man gjøre om hele sentrum til bilvei og parkeringsplass. Levanger sentrum kan aldri konkurrere med oasen av parkeringsplasser som finnes på Moan. Derfor må man finne sitt eget fortrinn å konkurrere på. Det er her arkitekt Jose Maria Mateo Torres peker på at sentrum må dyrke folkeliv og naturliv. Dette er også helt i tråd med FN-målet om bærekraftige byer.

Flere og flere byer går bort fra å tilrettelegge sine sentrumskjerner for biltrafikk. Gående og syklende får prioritet foran biler. Derfor må sentrum gjøres mer attraktivt, samtidig som biltrafikken reduseres. Det er umulig å se for seg at Levanger sentrum kan bli triveligst i Trøndelag igjen, uten at biltrafikken reduseres. Det er jo helt rett som de spanske arkitektene sier – biltrafikken i byen er faktisk ordentlig ille. Kanskje kundene vil strømme til, dersom sentrum får et annet preg enn gatetrafikk?

Man kan se for seg flytende sauna i Sundet, slik Oslo har i Oslofjorden. Eller flotte parkdrag, levende gågater, grønne hager, morsomme lekeplasser og artig gatefotball? Midt på Åre torg kan barna leke på en egen sykkelbane. På Levanger torg er det bilene som rår. Må det være slik? Tror butikkeierne i Levanger at butikkeierne i Åre drømmer seg tilbake til da Åre by var mer tilrettelagt for biltrafikk?

Nå får vi ønske Levanger-politikerne lykke til i det viktige arbeidet de er i gang med. Det trengs tiltak som monner. Nå må bypolitikken lykkes. De som bor i byen, får tåle at ting gjøres på nye måter. Ting kan ikke være akkurat likeens som de siste tjue årene.