Både Levanger og Verdal har gjort opp sine regnskaper for 2021 med gode overskudd. I Levanger ligger det an til et netto driftsresultat på 43,6 millioner kroner. Verdal kan sette til side til side enda mer penger enn naboen. Kommunen hadde et driftsresultat på 48,2 millioner kroner i fjor.

Roger Rein er ansvarlig redaktør i Innherred.

Som innbyggere skal vi være glade for at kommunene våre klarer å husholde med økonomien sin på en såpass måte at regnskapene går godt i pluss. Det er jo en god ting. Det kunne jo gått langt verre. Og det trodde vi jo også tidligere på året i begge kommunene. Kommunedirektøren i Levanger snakket i mai om en underdekning på nærmere 40 millioner kroner. Det sto ikke bedre til etter sommeren. Også Verdal lå an til et underskudd på 30 millioner kroner så sent som i august.

Så kom høsten. Skatteinntektene økte langt mer enn ventet. Og pensjonsutgiftene ble ikke så høye som beregnet. Det er hovedforklaringen på at ting snudde da man nærmet seg jul.

Den som har vært med en stund har hørt de samme forklaringene tidligere. Om det ikke akkurat er årvisst, har det samme skjedd mange ganger før. Det er grunn til å lure på hvordan skal de som sitter med hovedansvaret, våre folkevalgte, skal tolke dette. Skremmeskuddene på forsommeren får dem til å stramme livreima og være forsiktig i budsjettprosessen. De må jo stole på at det de leser og hører er korrekt. Det var det sikkert også, ut fra kunnskapen da de månedlige regnskapsrapportene ble skrevet. Men, dette gjør det ikke enkelt for dem som står ansvarlig overfor sine velgere.

Forklaringene på gode regnskapstall skyldes forhold som kommunene selv ikke har herredømme over. Derfor er det ingen grunn til å lene seg rolig tilbake og tro at de økonomiske utfordringene er løst. Ser vi bare på den kommunale driften, brukes det fortsatt mer penger enn budsjettert i flere av sektorene. Økt skatt og mindre pensjon er engangspenger. Det er ingen garanti for at det blir likedan neste år (selv om man skulle tro det så ofte som det har skjedd).

Derfor vil det blir nye overskrifter i lokalavisene også i tida som kommer. Det vil komme forslag om nedskjæringer. Og bekymrede kommunedirektører vil fortelle oss at det er all grunn til deres bekymring.

(Lederkommentar i Innherred 19. februar 2022)