Torsdag kveld var en god del Falstadvenner samlet for å ta et ordentlig farvel med Christian Wee som direktør for Falstadsenteret. Etter seks år som leder ved freds- og menneskerettighetssenteret på Ekne, går Wee over i en ny jobb som leder for utviklingsselskapet Proneo i Verdal.

Personlig hadde jeg æren av å samtale med den avtroppende direktøren, en slags vareopptelling og statusoppdatering ved Falstadreisens slutt, for hans del.

Mange var overrasket da det i 2016 ble kjent hvem som tok over etter Tone Jørstad på Falstadsenteret. Christian Wee var et ubeskrevet blad for mange på Innherred. Leksværingen kom rett fra Dubai, fra jobben som ansvarlig for kommersiell virksomhet og global forretningsutvikling i Aqualyng. Hva kunne en med en slik bakgrunn bidra med for å ta det historiske stedet på Ekne videre på vegen?

Det var ganske mye, skulle det vise seg. Falstadsenteret har de siste årene vokst betydelig både når det gjelder antallet besøkende, antallet ansatte og omsetning. Senteret har inntatt en sterk plass blant de seks andre norske freds- og menneskerettighetssentrene.

De spiller også en rolle på en europeisk arena. Samarbeidet med lignende virksomheter, blant annet tidligere konsentrasjonsleirer på kontinentet, utgjør nå en betydelig aktivitet. Senteret er blitt en forskningsinstitusjon med ansatte som tar doktorgrader i samarbeid med universitetene i regionen.

Det er tatt spennende grep i forhold til formidlingen. 80 prosent av skoleelevene i Trøndelag besøker i løpet av skoleårene den tidligere fangeleiren og får kunnskap om den dramatiske Falstadhistorien, og også satt kunnskapen inn i nåtidas utfordringer. Mye er gjort og mer er på gang, ifølge den avtroppende lederen som har satt spor etter seg gjennom sine år på Falstad.

Torsdag ble det også kjent hvem det er som ønsker å ta over Christian Wees jobb. 15 navn står på den offisielle søkerlisten. Her er flere spennende navn, og et stort spenn i bakgrunn og kompetanse. Det slår meg at styrets valg av etterfølger vil fortelle oss mer om hva de ser for seg av videre utvikling på Falstadsenteret. Dette er en viktig institusjon i lokalmiljøet og i regionen, med ambisjoner om å spille en rolle på større arenaer. Oppgavene den har tatt på seg blir ikke mindre viktig slik verden utvikler seg.

(Lederkommentar i Innherred 10. september 2022)