Skal vi sikre oss at bonden skal satse videre, må vi nå ha et paradigmeskifte i hvordan landbrukets økonomiske stilling i Trøndelag bedres. Ja, det må bli noe historisk over det vi må oppleve denne våren, skriver fylkesvaraordfører Tomas Iver Hallem (Sp) i et innlegg i dagens avis.

Roger Rein er ansvarlig redaktør i Innherred.

Vårens jordbruksoppgjør er det første siden 2013 med Senterpartiet i regjering. Den gang var det Trygve Slagsvold Vedum som var landbruksminister. Nå er det Sandra Borch som sitter med ansvaret. Forventningsbuen er spent til det ytterste. Hun må gjøre litt av en leveranse i vår om Hallems bebudede paradigmeskifte skal oppleves som en realitet.

Alt har blitt dyrere. Hallem tegner et bilde bygd på jordbruks-inntekten til gårdbrukerne i Trøndelag i 2020. Dagens situasjon oppleves langt verre. De siste månedene har det meste som bonden trenger blitt dyrere. Strømpris, kraftfor, kunstgjødsel, diesel, plast til rundballer og ikke minst byggevarer har steget voldsomt i været.

Det som bonden får for sine produkter følger ikke på langt nær den samme utviklingen. Melkeprodusentene har fått melding fra Tine om at de kan få mindre for melka, fordi transporten har blitt så mye dyrere.

Gapet blir altså større og større. Det gjør også forventningene til at regjeringen blar opp pengene som må til for å dekke det. Å dekke gapet er ikke nok. For Tomas Iver Hallem, og flere med ham, forventer at den nye regjeringen gir dem et jordbruksoppgjør som skaper ny optimisme i næringen.

Da må inntektene opp. Da må det gis mer penger. Ikke bare fra staten, som gjennom jordbruksoppgjøret bidrar med en tredel av bondens inntekter. Resten kommer fra markedet. Da må også vi som forbrukere være villige til å betale adskillig mer for kjøtt, melk, grønnsaker og andre jordbruksprodukter.

Jeg har stor forståelse for situasjonen norsk landbruk står i. Det trengs et krafttak for å sikre rekruttering og videre satsing. At dette blir krevende er helt opplagt. Det er også landbruksministeren klar over. Vi kan i vår oppleve et jordbruksoppgjør uten sidestykke når vi måler det i kroner og øre. Det kan vi få uten at dem det gjelder blir fornøyd. Fordi forventningene som var skapt på forhånd var for store.

(Lederkommentar i Innherred 13. januar 2022)