Spaltisten

Så enkelt – og så vanskelig

Denne tegningen er et bilde på grunnlaget for all etikk, skriver Idar Kjølsvik og viser fram illustrasjonen han brukte i undervisningen på universitetet denne uka.  

Spaltister

Professor Henrik Syse var på Levanger 1. mai. Han er filosof, fredsforsker, sønn til statsministeren, søndagsskolelærer og medlem i Nobel-komitéen. Med seg hadde han Christian Ingebrigtsen, boyband-artist, musiker, også han sønn til sin berømte far – og aktivist i fredsbevegelsen i Midt-Østen. Henrik Syse og Christian Ingebrigtsen så i første omgang ut som et umake par. Den sleip-vakre boyband-blondinen mot den tørrvittige, grå professoren med sobert vestkantspråk. Ingebrigtsen den vakre mot Syse den glupe. Men sammen hadde de skapt et helt nyskapende show. Et filosofi-boyband-show som skapte følelser og dype tanker i stort tempo. Artig var det også, kirken ristet av latter, og jeg er sikker på at de tohundre publikummerne kommer til å huske det lenge. I alle fall gjør jeg det.

– Ansvar, ansvar, ansvar! Det er som om hele strukturreformen står og kauker og roper inni hodet mitt, skriver Idar Kjølsvik. 

Selv kom jeg til filosof-boyband-showet med både hodet og kroppen full av ganske andre tanker. Statsråd Iselin Nybø. Rektor Hanne Solheim Hansen. Dekan Egil Solli. Journalister fra her og der. Styret i Nord universitet. Campus på Namsos!! Og Nesna, Sandnessjøen, Stjørdal, Vesterålen, Verdal, Steinkjer, Mo i Rana. Staten, regionen, næringslivet. Ansvar, ansvar, ansvar! Det er som om hele strukturreformen står og kauker og roper inni hodet mitt.

Jeg kunne ha blitt tullete av fusjonen og strukturreformen. Men showet til filosofen og boybandtypen ble redningen. I alle fall den dagen. Jeg skjønte at strukturreform ikke er viktig i det hele tatt. Det virker bare sånn. Fusjon, hvor betydningsfullt er egentlig det? Viktig er derimot kjærligheten til hverandre. Latteren og humoren vi har i lag. Det dype og alvorlige i livet. Fellesskapet og å ha det bra med seg selv og hverandre. Dette er viktig! Å ha det bra i lag.


Før showet i Levanger kirke tenkte jeg at på lørdag måtte jeg nok skrive om Nord universitet og strukturreformen i Spaltisten. Etterpå skjønte jeg at jeg må skrive om noe ordentlig.

Og de siste dagene har jeg faktisk holdt på med noe ordentlig. Jeg har nemlig undervist i grunnleggende etikk. Tjuefire studenter som jeg er blitt skikkelig glad i, de er ferdige med fjerde år på lærerutdanningen nå, og begynner å jobbe som lærere på tjuefire ulike skoler når neste skoleår ringes inn i august. Og jeg får hjelpe dem til å forstå det viktigst av alt, nemlig hvem vi selv er og hvordan vi er og oppfører oss i lag med andre.

I sentrum for undervisningen står Mennesket. Du er sentrum i ditt liv, og jeg er sentrum i mitt liv. Men uten Deg, kan jeg ikke eksistere. Uten meg eksisterer ikke Du. For vi mennesker er ett hundre prosent avhengig av å leve i fellesskap med hverandre. Ingen kan leve for seg selv.

I midten på tavla tegner jeg en strekmann eller strekdame, for min egen del tegner jeg en mann med briller og skjegg. Han smiler og heter Idar. Så fyller jeg opp tavla med andre strekmennesker. Til venstre kommer en strekdame sammen med fire strekbarn. Hun heter Sabine og bak henne står to gamle strekforeldre fra Skogn. Nederst til venstre kommer strekvennene Harald, Ole Kristian og Joachim. Strekmannen Idar hadde hatt det fryktelig dårlig i livet sitt uten disse strek-menneskene som han har personlige forhold til. Han kan ikke tenke seg livet uten dem.

Til høyre finner vi grupper av mennesker som er viktig for strekmannen i midten. Det er studenter ved Nord universitet, det er byboerne i Levanger, det er menigheten, partilaget, sangkoret og kollegafellesskapet. Disse er også uvurderlige for strekmannen. Det er dem som gir ham identitet i jobben og i det offentlige liv.

Nederst på tavla tegner jeg opp skog og fjell, himmel og hav – og om jeg har ånden over meg tegner jeg noen dyr. Hunden vår, ulv og bjørn, kua i fjøset, fisken i havet og ørna og måsen på himmelen. Det er naturen. Strekmannen er selv en del av naturen og dens kretsløp, han blir lykkelig av naturen og den gir ham en ro ikke noe annet kan gi.

Til slutt kommer det vanskeligste, nemlig å tegne opp det som er større enn strekmannen. Det er meningene hans, standpunktene hans, troen og overbevisningen. Alt det som er større enn meg selv. Også til det har mannen en sterk relasjon. Uten troen og overbevisningen hadde livet og alt det andre krympet og blitt mindre. Troen skaper en himmel over alle relasjonene og gir dem mening og sammenheng.

Denne tegningen er et bilde på grunnlaget for all etikk. Tilværelsen vår er relasjonene vi har. Til oss selv, enkeltmennesker, grupper, naturen og det som er større enn oss selv. Først når vi har dette klart for oss, kan vi begynne å snakke om etikk. For de etiske problemstillingene oppstår i relasjonen vi har – og utfordrer oss til handling.


«Han (Idar Kjølsvik) er en svært uinteressant stemme i dette, synes jeg»

Idar Kjølsviks positive uttalelser om Nord-rektorens anbefaling for endringer, skaper reaksjoner på Facebook.

Vi kan holde på en hel dag med dette. Det gjorde jeg på torsdag. Og når vi har gjort det, er vi klare for å gi relasjonene et innhold. Det er emne for en annen tekst enn denne, men jeg skisserer nå til slutt hva som er INNI relasjonene. For relasjonene er ikke tomme, de er fylt med noe. I alle fall tre ting:

Ansvar. Ansvaret vi har, er direkte avhengig av relasjonene. Og ansvar har ulik størrelse. Det kan være så stort at det fyller livet, eller så lite at vi knapt tenker på det. Vi har mye ansvar der vi har sterke relasjoner og kan forandre mye. Vi har lite ansvar der relasjonene er svakere og vi lite kan gjøre.

Verdi. Etiske verdier har blitt til gjennom historien. Noen lar vi ligge igjen i fortiden, mens andre tar vi med oss videre. De kommer fra de greske filosofene, den jødiske tradisjonen, den kristne, den muslimske. De kommer fra re-nessanse, re-formasjon og re-volusjon. Og de samles på mange måter i Menneskerettighetene.

Følelser. Jeg har sett ulike oppsett på menneskelige følelser. Ifølge Wikipedia har vi 96 stk. Alt fra glede, tillit og kåtskap til hunger, vemmelse og sinne.

Etiske valg handler om å analysere situasjonen, forstå følelsene og bruke dem, ansvaret og verdiene til å ta gode valg. Så enkelt – og så vanskelig.

Idar Kjølsvik

Professor, Nord Universitetet


Om strukturdebatten ved Nord universitet? Hva skjer og hvorfor? Berger Verdal? Styrkes Levanger? Og hva skjer med avdelingene i Namsos og på Steinkjer?