Et moderne juleevangelium: Det skjedde i de dager at det gikk ut bud fra influenser Sophie Elise

Spaltister

Det skjedde i de dager at det gikk ut bud fra influenser Sophie Elise om at alle skulle følge drømmene sine. Denne befalingen gikk ut mens Trump var landshøvding i Amerika og Erna var keiserinne i Norge. Alle trodde budet angikk dem, også Maraya, som var med barn, og mannen i hennes liv, Yusuf. De gikk derfor fra byen Idlib, Syria, der det var krig, for å følge drømmen sin om et liv i trygghet og fred.

Veien mot drømmen var lang og vanskelig. De gikk med det de eide i en bylt på ryggen. Maraya gikk uten sko og Yusuf hadde ofte vonde drømmer på natten. Drømmene fikk han til å huske det de hadde rømt fra. Da de kom fram til havet, fant de en båt som skulle frakte dem nærmere drømmen. Sammen med mange andre som også hadde hørt budet fra Sophie Elise bega de seg på en ennå mer farefull ferd. De endte opp på et asylmottak i Norge, og mens de var der kom tiden da Maraya skulle føde.

Oddny Gumaer. Grunnlegger av organisasjonen Partners Norge 

Hun fødte sin datter, den førstefødte, holdt henne og ble fraktet tilbake til asylmottaket fordi de hadde ikke fått oppholdstillatelse.

Det var noen frivillige i nærheten som holdt vakt over de sårbare i landet. Mange var pensjonister, andre kom fra Saniteten, Røde Kors, Kirken og forskjellige organisasjoner. En engel fortalte dem at de ikke skulle frykte den lille jenta som nå hadde blitt født. «Hun skal bli til glede for hele folket. Og dette skal dere ha til tegn: Hun ligger på et asylmottak og foreldrene hennes har ingen rettigheter eller materielle goder,» sa engelen.

Da engelen hadde forsvunnet, så de frivillige på hverandre og sa: «La oss gå til asylmottaket og se hva vi finner.» De tok med seg gaver i form av matvarer fra Kiwi og Coop, en pakke bleier, babyklær, ammeinnlegg og bind. De fortalte Maraya og Yusuf det engelen hadde fortalt dem, og Maraya gjemte det i hjertet sitt.

Da den lille jenta hadde blitt født, i Ernas regjeringsperiode, kom noen vise personer til justisministeren. De var Gunnar Stålsett, Trygve Skaug og Greta Thunberg. De sa: «Hvor er den nyfødte jenta som en dag skal lede verden? Vi har sett stjernen hennes lyse og vi vil hylle henne.»

Da justisministeren hørte dette, ble han svært urolig og hele regjeringen sammen med ham. Han kalte sammen alle sine partifeller og politiske rådgivere og ba om råd. I all stillhet ba han de tre vise personene om å komme innom ham på vei tilbake så at han også kunne få hylle barnet.

De tre vise personene la av sted og fulgte E6. Da de fant fram til asylmottaket ble de overveldet over det de så, en velskapt jentebaby med tykt krøllete hår. De satte seg ned ved barnesengen og åpnet bagene sine. De ga henne et smykke med symbolene tro, håp og kjærlighet, en diktsamling og en klimanøytral togbillett. I en drøm ble de vise personene advart mot å reise tilbake til justisministeren, så de dro i stedet rett hjem.

En engel ga også Yusuf en drøm. Han drømte at han måtte ta med seg den lille familien sin og gjemme seg.

Da justisministeren forsto at han hadde blitt narret, ble han rasende. Han beordret full innvandrings og flyktningestopp i landet, og ba alle landets politi og UDIs ansatte om å undersøke asylmottak, godhetstyranner og mulige tilholdssteder for potensiale terrorister. Han ga beskjed om at alle uten gyldig opphold skulle sendes ut av landet. Det skulle også gjelde mindreårige flyktninger eller mødre med små barn. På den måten skulle profetien gå i oppfyllelse om at: «Vi driver en streng og rettferdig innvandringspolitikk».

Etter hvert måtte justisministeren gå av på grunn av en skandale og Yusuf og Maraya med sin lille datter vendte tilbake til asylmottaket. Der ble de værende helt til de ble sendt ut av landet fordi landets ledere mente at de ikke trengte beskyttelse og at deres tilstedeværelse var en fare for landets kultur og sikkerhet. Den lille jenta vokste opp og viste seg å være både vis og begavet. Hun ble et forbilde for mange og ledet verden mot rettferdighet og fred. Men da hadde hun forlengs forlatt Norge og bosatt seg i et land der hennes liv ble sett på som en berikelse og ressurs.*

* Basert på en virkelig historie. Noen navn er forandret for å beskytte individenes identitet.

Oddny Gumaer

Grunnlegger av organisasjonen Partners Norge