Spaltisten

Dersom kommunen kommer litt mer på offensiven vil utviklingen være rosenrød

Det går i dag rundt 2500 studenter ved campus Levanger. Jeg tror dette tallet innen få år vil øke til nærmere 4000 studenter, skriver Espen Leirset. Foto: Roger M. Svendsen  Foto: Roger M. Svendsen

Spaltister

Det rigges for stor vekst ved Nord universitets campus i Levanger, og studenttallet vil øke kraftig i årene som kommer. Dette vil ha stor betydning for Levanger kommune.

Nord universitet bestemte i fjor at campus Levanger skal være en hovedsatsing de neste årene. Det var ikke flaks som gjorde at flasketuten pekte på Levanger, men fordi Levanger har noen klare fortrinn i forhold til de andre studiestedene.

Campus Levanger har hatt hovedtyngde innen lærerutdanning og sykepleierutdanning. Det som nå kommer i tillegg, er ei ny og viktig grein som skal utvikle seg, nemlig det samfunnsvitenskapelige fakultetet som nå bygges opp. Dette betyr flere studenter og flere fagansatte. Innen ganske få år vil studenttallet ved campus Levanger trolig være 50 prosent høyere enn i dag.

En ny samfunnsvitenskapelig bachelorutdanning har alt sett dagens lys i Levanger, og heter bachelor i Human Resource Management. Dette studiet har nå vært virksomt i halvannet år, og har fått en god start med stabil rekruttering av studenter. Fagene består i personalhåndtering, organisasjonsutvikling, jus, økonomi og metode.


Til høsten starter en ny bachelorutdanning, nemlig bachelor i public administration. Dette er en tverrfaglig bachelorgrad med en anvendt profil, med kjernefag innen statsvitenskap, økonomi og jus. Dette skal sørge for bedre kvalifisert personell i kommuner og offentlig virksomhet, noe det er stort behov for, med tanke på saksbehandlingsfeil og svikter som skjer i mange virksomheter.


Høsten 2021 starter fakultetet en bachelorutdanning i sosialt arbeid. Dette er en utdanning som vil forsyne regionens behov for kompetent personell til velferdssektoren. Det vil si til barnehage, skole, Nav og helsesektoren, både på kommunalt og statlig nivå.

Deler av disse tre studieprogrammene vil kunne tas som etter- og videreutdanning, i tillegg til at de vil være fulltids bachelorprogrammer. Studieprogrammene vil også samarbeide med hverandre, noe som er viktig både for studenter og fagfolk.

På lengre sikt er det også planer om flere nye studietilbud. Det er for tidlig å være konkret ennå, men en slik satsing som nå skjer blir fort en positiv spiral, som genererer nye studietilbud, ressurser og muligheter.


I tillegg kommer flyttingen av studieprogrammer som har gitt opphav til en del støy det siste året: Flyttingen av teaterutdanningen fra Verdal til Levanger, og flyttingen av studieprogrammer innen mediefag, sosiologi og geografi fra Steinkjer til Levanger. Dertil kommer det mer forskning, hvor det allerede er langt flere doktorgradsstipendiater i Levanger enn før. Denne utviklingen vil også fortsette i årene som kommer.

Mangelfullt doktorgradsprogram kan true statusen til Nord universitet

Utdanningsministeren: – Det er helt nødvendig for universitetet å ta grep


Det går i dag rundt 2500 studenter ved campus Levanger. Jeg tror dette tallet innen få år vil øke til nærmere 4000 studenter. Dette vil gi nye fordeler, fordi dette gjør campusen mer attraktiv, som igjen bidrar til å styrke rekrutteringen. Det er mer attraktivt både å studere og å arbeide ved en pulserende campus med et stort studenttall, enn når det er glissent i kantina og studieplassene ikke fylles opp.

Vi kan se til Nord universitets hovedkvarter i Bodø. Parallelt med at byen fikk sitt universitet for ti år siden, har byen opplevd en voldsom urbanisering og vekst, med massevis av nye kafeer, utesteder og et yrende byliv. Nå skal de dessuten bli europeisk kulturhovedstad, som er et kjempeløft for byen. Dette skyldes selvsagt mer enn universitetet, men universitetet har helt klart spilt en viktig rolle. For byutviklingen er altså universitetet svært viktig.


Derfor bør Levangers politikere ta en studietur til Bodø, eller andre byer med lignende erfaring. For årene framover vil gi store muligheter. Den lokalpolitikeren som gjør universitetsbyen Levanger til sitt politiske prosjekt, er nesten dømt til å lykkes. Fordi det vil skje så mye her i byen i årene som kommer. Dersom kommunen kommer litt mer på offensiven i forhold til å gjøre byen attraktiv som en levende liten universitetsby, vil utviklingen være rosenrød.

Espen Leirset

stipendiat og styremedlem, Nord universitet