Spaltisten

Hvordan skal vi finne fram lidenskapen i Levanger?

– Levanger har ikke vært god nok på bypolitikk de siste årene. Jeg mener Levanger må få tilbake lidenskapen, skriver Espen Leirset.  Foto: Anders Vinje

Spaltister

Hvor er lidenskapen til Levanger? spørres det fra utflyttet levangsbygg. Det er et godt spørsmål. Utflyttet Hanne Wesche bor på Hamar, og skriver på tronderdebatt.no at Hamar har en stor stolthet over sin mjøsby – mer enn hun opplever vi har i Levanger. Hun beskriver at Hamar og Levanger var ganske sammenlignbar da hun flyttet dit for 20 år siden.

Siden den gang har Hamar hatt en aktiv bypolitikk der trivsel i sentrumsnære strøk er satt i førersetet. Økt byliv, nye uteareal og attraktive byrom ble satset på. Hun viser til den kjente forskeren Richard Florida, som slår fast at unge, kreative folk flytter til veldig fine steder. Så hvordan bli et fint sted?

Espen Leirset er universitetslektor/stipendiat ved Nord Universitet. 

Les mer: Espen Leirset er fast spaltist i Innherred. Her finner du flere av hans innlegg

Det er flere som har forsøkt. Levanger skal skinne som en rubin, sa daværende riksantikvar Jørn Holme for om lag ti år siden. Han forsøkte å blåse liv i en bypolitikk for Levanger. Det er dessverre vanskelig å se at han lyktes. Levanger har ikke vært god nok på bypolitikk de siste årene. Jeg mener Levanger må få tilbake lidenskapen.

Jeg tror det haster. Enkelte folk jeg snakker med, diskuterer seriøst å flytte fra Levanger fordi de synes sentrum har hatt en negativ utvikling de siste ti-femten år. Det er for lite som skjer.

Godt å våttå om våre spaltister

Innherred har faste bidragsytere som spaltister i lokalavisa hver lørdag. Dette er de faste spaltistene: Idar Kjølsvik, Oddny Gumaer, Ove Taranger Nesbø, Marte Hallem, Espen Leirset, Ingigerd Husbyn, Johan Fredrik Rye, Oddveig Storstad, Eivind Hofstad Evjemo, Andreas Ryen Eidem, Odd Helge Roksvåg og Per Anders Folladal.

En oversikt over deres innlegg finner du her


Levangers politikere definerte i sin tid at sentrum går fra Moan til Røstad. Slik definerte man seg ut av de nasjonale reglene om å ikke bygge opp kjøpesentre utenfor bykjernen. Ved å se på Moan som en del av sentrum, er alt som skjer på Moan å betrakte som sentrumspolitikk. Men man våger liksom ikke å ta steget ut. Kino ville man ikke ha på Moan. Da fikk man heller legge det ned.

I tillegg er manglende satsing på politiske prosjekter i sentrum et problem. Det trengs et politisk initiativ til å gjenreise Levanger som den triveligste byen i Trøndelag. Levanger har med sin fine beliggenhet og flotte sentrumskjerne potensiale til å bli et veldig fint sted. Men hvordan komme dit?

Det forutsetter et politisk lederskap som viser evne og vilje til å satse på stedet – på byen. Det trengs tankesmier og workshops på hvordan både byen – og grendene – kan bli triveligst i Trøndelag. Ungdommer, næringsliv, sosiale foreninger og andre interesserte må inviteres inn i idemyldringen. Jeg lister opp noen av mine ideer nedenfor:

  • Det bør bygges sammenhengende, bilfri vei fra Moan til Røstad, som går gjennom sentrum og innom sosiale stoppesteder.
  • Det bør satses på egen vei hvor man kan bruke elsparkesykler fra Moan til Røstad – gjennom sentrum. (i stedet for å erklære disse elsparkesyklene som uønsket fordi det er for mye biltrafikk i Levanger sentrum).
  • Det trengs en kulturscene – enten ved å integrere Havna Scene i sentrum med en elsparkesykkel-vei, eller ved å bygge en kulturscene midt i sentrum.
  • Biblioteket bør rustes opp, fornyes, og ha åpningstid på kveldstid og hele helga.
  • Et nytt bibliotek bør inkludere en gaminghall, hvor kidsa kan ta med sine spillkonsoller og være sosiale mens de spiller.
  • Det bør bygges en pumptrack-bane eller BMX-lignende sykkelbane ved Levanger ungdomsskole, eller et annet sted hvor ungdommen bruker tid.
  • Torget må forskjønnes på ungdommens premisser, slik at det blir en arena der unge kan møtes for å spille gatefotball, strandvolley eller andre aktiviteter som de unge ønsker seg
  • Det må utvikles en politikk for Ytterøy, Åsen og Skogn, altså slik at det blir flere sosiale byrom som innbyggerne vil bruke i sentrum på disse stedene

Det viktigste lokalpolitikken kan gjøre, er å utvikle stedet. Innherred står i fare for å bli stående igjen på perrongen, med luen å hånda. Vi må være offensive og utvikle byen vår.

Vi må puste liv i lidenskapen. Det er den eneste måten å skape utvikling på, både i grendene og i Levanger sentrum.

Espen Leirset

universitetslektor/stipendiat, Nord Universitet