Spaltisten

Vil vi havne på kommunenes fattigkasse hele bunten etter hvert?

– Det er sikkert fantastisk å få et nytt helsehus og flere nye skoler. Så er spørsmålet: Har vi råd til å drifte alle disse nye byggene i framtiden. spør Odd Helge Roksvåg. Bildet viser byggeplassen for nye Verdal bo- og behandlingssenter, fredag 20. november 2020.  Foto: Kristian Stokdahl

Spaltister

Det er ikke mulig å åpne lokalavisa uten å få store overskrifter om nedskjæringer i kommunale oppgaver. For den vanlige mann og kvinne er dette litt uforståelig, når man samtidig i en av hovedstadsavisene leser at vårt oljefond har passert 11 tusen milliarder kroner. Tallet er så stort at jeg ikke klarer å finne nok nuller.

Hvorfor er det sånn at staten bare kan ta mer av oljefondet hver gang Sylvia Listhaug åpner sin munn, og ber om mer i budsjettet. Her gir man penger i øst og vest til mange gode formål. Hvorfor er det da slik kommunal fattigdom. Hadde vi enda vært blakke og vært avhengig av å låne penger, men vi er jo et av verdens rikeste land. Når man hører på kommunaldirektørene og ordførere rundt omkring i distriktet skulle en tro vi levde i et av verdens fattigste land. Hvordan kan virkelighetsoppfatningen være så forskjellig? Statens menn sliter med at de bruker for mye penger, kommunene klager på at de ikke har penger til nødvendig lovpålagte ting.

Odd Helge Roksvåg, kulturarbeider og daglig leder i Premieskapet 

Odd Helge Roksvåg er fast spaltist i Innherred. Her finner du flere av hans innlegg.

Er det staten som sulteforer kommunene, eller er det kommunene som har for dårlig økonomisk styring? Uansett hvem som har skylden, så går dette utover de svakeste gruppene. Eldre og syke får dårligere og dårligere pleie og omsorg, helt på kanten av det lovpålagte. (og kanskje over) Skolebarn blir sendt hjem i skoletiden fordi de ikke har råd til vikarer. I disse tider sys neste års budsjetter sammen for våre kommuner. Det er trist og uforståelig lesning. Nedskjæringer, nedskjæringer og atter nedskjæringer.

Jeg sitter på utsiden og ser på dette spillet hvert år det er budsjettforhandlinger. Alles kamp mot alle for å berge sin skole eller sin barnehage. Skal vi avslutte samarbeidet med MOT? Det er bare negative signaler som sendes ut. Hvorfor hører vi aldri om fantastiske prosjekt som badeland i Vuku-skiheis i Sandvika osv. Hva med å selge boligtomtene i Ness så billig at folk kan bygge på dem? Vi trenger gladnyheter!

Er det da riktig å investere så mye som Verdal kommune nå gjør? Det er sikkert fantastisk å få et nytt helsehus og flere nye skoler. Så er spørsmålet: Har vi råd til å drifte alle disse nye byggene i framtiden. Vil det bli stående ubrukte rom i det nye helsehuset, da vi ikke har ansatte som kan drifte disse? I alle budsjettforhandlinger trues det med at vi kan havne på den såkalte robek-lista. Enkelt fortalt er dette en liste der kommuner som ikke klarer å få sine budsjetter i balanse havner, og mister sin selvrådighet. Så til det store spørsmålet. Er det mindre sjanser for å havne på denne lista hvis man investerer langt over pipa? Alle private som har lån kjenner på den belastningen for mye lån innebærer.

Er gjeldsbyrden som Verdal kommune pådrar seg nå bærekraftig i årene som kommer? Vi husker alle det søkelyset på Levanger kommunes gjeld under debatten om kommunesammenslåing. Det var det forrige kommunestyret som vedtok alle disse investeringene. Da var det Ap som fikk gjennom alle byggeprosjektene. Nå er det Senterpartiet som plusser stadig mer og mer på disse vedtatte investeringene. Er det sånn at det styrende partiet vil skaffe seg godvill med å love mer av alt til alle i form av nye idrettsanlegg og større flottere bygninger? Havner ikke da kommunen i en helt håpløs situasjon til slutt der alle penger går med til å betale på lån og avdrag?

Vi har sett svært lite av denne debatten i vårt kommunestyre. Kan det være sånn at nedbetalingen av disse investeringene ikke starter før i neste kommunestyreperiode? Derfor skyver man alt foran seg til kommende politikere. Er det jeg her antyder riktig, er det meget alvorlig. Jeg gruer meg allerede til å bli så gammel at jeg havner på et nesten ubemannet helsehus der roboter gir meg mat, og legger meg om kvelden. Jeg vil ikke ha et sånt samfunn! Jeg vil ha mennesker rundt meg som jeg kan snakke med, og kanskje til og med fortelle en vits, langt over kanten. Hva skal vi med flotte bygg hvis vi ikke har mennesker å bemanne dem med? Hvis jeg ønsker meg et glass rødvin på lørdags kveld, kommer det da en robot og drikker sammen med meg?

Dette ble mye negativ fokusering, men er det ikke riktig å være føre var? Selvsagt kan man håpe på en ny farge på neste regjering vil føre til penger til både ditt og datt, men det er vel å tro på det umulige. Stortingspolitikere i alle farger har i mange stortingsperioder nå sulteforet kommunene. Det er vel heller ingen spesiell grunn til å gi kommunene mer penger. Da bygger man bare nye signalbygg som skal stå som monumenter etter dem. Kunne det ikke vært en idé å få på plass et ordentlig vedlikeholdsprogram for kommunale bygg. Så kunne vi sluppet å investere i nye hele tiden.

Nei nå vil jeg komme med en gladnyhet. Den nye montessoriskolen i Volden går så det suser! Uten at investeringsbudsjettet er overskredet med millioner. Det er faktisk mulig å få til en god skole uten å bruke massevis av penger. Her er det ikke noe stort prangende signalbygg. Skolen ble pusset opp på dugnad før første driftsår. Her rår troen på framtiden uten stadige kamper om nedskjæringer som i den offentlige skolen. Det skaper en uro hos lærere og elever som er svært ødeleggende. La oss for all del håpe at skolens samspill med lokalsamfunnet vil bære frukter inn i framtiden.

Jeg er ingen spåmann - heldigvis, men min følelse er at den offentlige skolen i Verdal står foran store omveltninger. Når elevtallet går så dramatisk ned, er det da riktig medisin å bare bygge den ene skolen etter den andre?

Hver dag jeg kjører gjennom Stiklestad alle ser jeg det nye helsehuset ta form. Vil dette bli min siste boplass, eller vil jeg få oppfylt mitt ønske om å dø med fjellskoa på? Nei farken, jeg har mye jeg skal gjøre før den tid, bla. å sprette litt borti kommunale politikkere så dere gjør jobben dere er satt til. Så vil jeg starte min egen kommunale liste før neste valg som har parolen: «En robot erstatter ikke mennesker».

Uansett så ønsker jeg både unge og gamle en riktig fin helg! Spre gjerne en gladnyhet!

Odd Helge Roksvåg

Kulturarbeider og daglig leder i Premieskapet