Der tankene kan vandre fritt og det kjennes ok å være fremmed

foto