Dersom kommunen kommer litt mer på offensiven vil utviklingen være rosenrød

foto