«Måtte ei folkerørsle plukke opp dette slagordet, og gjere det til si kampsak det neste hundreåret.»

foto