Hva er det de får til på Inderøy som det synes helt håpløst å få til på Levanger?

foto