Et vakkert ord som blir det samme begge veger, og kan leses i et speil

foto