Sverre kan få storstue

Fotballavdelingen i IL Sverre ønsker å bygg et nytt klubbhus, og fjerne det gamle ved Leva-Fro Arena.

NEDSLITT Klubbhuset ved Leva-Fro Arena er modent for riving, og IL Sverre ønsker seg et nytt, flott klubbhus. 

New Articles

IL Sverre har i dag nesten 2000 medlemmer fordelt på sine avdelinger og behovet for et klubbhus er absolutt tilstede.

- Det nåværende klubbhuset på Elberg er slitt og er modent for renovering og oppgradering.  Møtestedet for medlemmer og aktive er ikke lenger det vi mener klubben fortjener. Både garderober, toaletter, fellesrom og lager er preget av omfattende bruk og slitasje i flere generasjoner, og det er et stort behov for oppgradering, skriver prosjektgruppa bak klubbhus-forslaget.

Klubb-følelse

Prosjektgruppa nedsatt av IL Sverre sitt hovedstyre har siden vinteren 2015 arbeidet fram flere forslag, og arkitekttegninger til et helt nytt bygg. Dette basert på innspill fra de ulike avdelingene, arkitekt, tillitsvalgte og medlemmer.

- Vi ønsker å  skape et samlingspunkt og møtested for medlemmer, utøvere, foreldre, ansatte, gode naboer og frivillige i alle IL Sverre sine avdelinger; tilpasset en stor, historisk klubb! Huset skal være funksjonelt og praktisk i forbindelse med arrangementer, stevner og utleie. Det skal bli funksjonelle arbeidsplasser og arbeidsrom for ansatte og frivillige, vi skal skape tilhørighet, følelse av idrettshistorie, synergier på tvers av idrettslaget og «én-klubb-følelse»! heter det i prosjektbeskrivelsen.

Ildsjelene har har stor tro på at dette vil bli et funksjonelt og verdig hus, og ikke minst et flott bygg for vårt nærområde!

Byggestart i år?

- Det blir en tidsriktig møteplass som klubben fortjener og som bidrar til å gi klubben forsterket identitet og sjel! For å realisere dette er vi avhengig av medlemmers og ildsjelene sin støtte, hjelp til å vekke til live en gedigen dugnadsånd. Det er NÅ vi må tenke nytt! heter det i prospektet.

På årsmøtet i mars skal det avgjøres om IL Sverre skal arbeide videre med prosjektet. Ved godkjenning i årsmøtet, skal det jobbes med å legge grunnlaget for bygging av en storstue så snart som mulig og helst i løpet av 2017.

- Dette huset bygges for å vare langt inn i fremtiden. ER DU MED? Møt opp på klubbens lubbens årsmøte, oppfordrer prosjektledelsen.