Oppretter tilsynssak mot overlege i Levanger

Bakgrunnen er klager fra pasienter.
New Articles

Det er Trønder-Avisa som skriver om at Statens helsetilsyn og Fylkesmannen i Nord-Trøndelag har opprettet tilsynssaker mot både overlegen og Sykehuset Levanger.

Bakgrunnen er klager fra to pasienter som mener de er utsatt for feilbehandling av legen. Fylkesmannen har i tillegg bedt Helsetilsynet vurderer om Helse Nord-Trøndelag ikke har et systemansvar for det som har skjedd.

– Helse Nord- Trøndelag er kjent med saken og er innforstått med alvoret i denne. Vi har samarbeidet med tilsynsmyndighetene om saken, men må avvente med å kommentere den ut over dette til Statens helsetilsyn har fått ferdigbehandlet og kommet med sine vurderinger, skriver fagsjef Paul Georg Skogen i Helse Nord-Trøndelag i en epost til Trønder-Avisa.