«Seieren over fascismen var bare mulig på grunn av menn, kvinner og barn som hadde vilje til å gi alt, også sitt eget liv»

Sterke påminnelser for deltakerne på historisk tokt i Østerled.

Gudrun Kvålen Veimo og tidligere offiser Knut Larsen ved minneplatene for norske frontkjempere under annen verdenskrig. 

New Articles

Også frontkjemperne stod i ærbødighet, kanskje med hånden på brystet, og stemte i Norges patriotiske nasjonalsang.