Ungdommen talte også på Verdalsøra barne- og ungdomsskole

Mykyta, Marthea, Jens Greger og Alba gruvde seg til å holde hver sin tale. De fremførte med glans!

Mykyta Romaniuk, Marthea Hynne, Jens Greger Prestvik og Alba Kolberg.   Foto: Edvard H Pettersen

New Articles

Her har du talen til Mykyta Romaniuk, Marthea Hynne, Jens Greger Prestvik og Alba Kolberg som går i 7. klasse ved Verdalsøra barneskole. De fremførte hver sin bolke av talen, sammen.

På vegne av 7. klassene ved Verdalsøra barneskole vil vi gratuler aill med da'n. I dag feire vi nasjonalda'n vårres, og i år e det 205 år sia vi fikk den norske grunnloven som vart underskrevet på Eidsvoll.

Før vi fikk grunnloven den 17. mai 1814, va vi i union med Danmark i 400 år. Det var 112 norske menn som vart innkalt til samlingen på Eidsvoll. Etter noen måneder ha dem laga en grunlov som ble underskrevet 17. mai 1814.

En av pådriveran for feiringen av 17. mai i Norge, va deinn kjente dikteren Henrik Wergeland. Han har skrevet Barnas Nasjonalsang "Vi ere en nasjon vi med". Wergeland va å den første som holdt 17. mai-tale i Norge.

Demokratiet var viktig i den nye norske grunnloven. Folket skuill vårrå med å bestemme i samfunnet, og landet skulle ledes av dem som vart valgt av folket. Frihet for mennesker var viktig. Norske borgere skuill ha ytringsfrihet og rettsikkerhet.

Alle skuill få lov til å si sin mening, uansett hudfarge, nasjonalitet og alder. Det e viktig å påpeke at det å si sin mening betyr at vi ikke har lov å mobbe, krenke eller true noen på bakgrunn av hvem de er. Alle skal behandles med respekt og være trygge.

Likhet va viktig. Fer aill er like mye verdt. Du er like viktig enten du er jente eller gutt. Du er like viktig om du er svart eller hvit. Du er like viktig om du tror på Gud eller Allah. Du er like viktig om du stemmer på Arbeiderpartiet eller Høyre. Og du er like viktig om du blir forelsket i gutter eller jenter. I Norge e aill like my verdt.

Fer oss ungan e 17. mai veldig spesiell, fer det e da vi får mæst is i heile året. Små og store rundt i Norge samles fer å feir nasjonalda'n. Vi går i tog og har det trivelig i lag. Vi i Norge e så heldig at vi kan feir nasjonalda'n i fred, i et av verdens beste land.

På Verdalsøra barneskole har vi eleva fra mang forskjellige land. Vi oppfordrer aill til å ta godt vare på våres nye vænna, og del gleden over friheten som vi har i Norge.

DU og Æ har et ansvar for å skap et inkluderende og godt samfunn for aill! Med de ordan vil vi på vegen av 7. klassen få ønsk alle sammen en riktig fin 17. mai! GRATULERE MED DA'N! HIPP, HIPP, HURRA!