Feirer at gammel drøm gikk i oppfyllelse

Festkomiteen for markeringen av kapellets 50 år. Torbjørn Guddingsmo, Åse Nymo Aksnes, Gaute Aune Aurdal og Jorunn Vatne Aune.  

New Articles

Verdalsøra kapell er 50 år i 2019 og det markeres med en festgudstjeneste på søndag.

Drømmen om et kapell i Verdal startet helt tilbake i 1932. Da var det en kvinneforening som tok det første initiativet. Arbeidet ble imidlertid utsatt flere ganger. Penger måtte samles inn og tomt måtte anskaffes. Da Øra opplevde en utvikling på 60 tallet satte arbeidet fart, og i 69 stod det ferdig. Siden den gang har kapellet vært til stor glede for menighetsarbeidet i Verdal.

Historie-hefte

Da jubileumskomiteen nedsatt av soknerådet begynte å planlegge kom det et ønske om å samle litt historie om kapellet og om hvem som har jobbet her.

- Den siste tiden har mye av arbeidet gått med på å fullføre dette heftet. Det er bare et lite utdrag av historien om kapellet som er med, men om heftet kan virke til inspirasjon for videre arbeid med historien om og rundt Verdalsøra kapell, har vi oppnådd det vi ville, sier prest Gaute Aune Aurdal på vegne soknerådet.

Arkitekt fra Verdal

Kapellet er tegnet av arkitekt Torgeir Suul, og kirkebygget er oppført i tre og murstein. Innherreds Folkeblad omtalte kapellet slik ved vigslingen 8. juni i 1969: «Øra kapell ligger vakkert til på Flåa. Kapellets eksteriør er stilrent og faller godt inn i omgivelsene.»

Torgeir Suul var fra Verdal. Han fikk sin utdanning ved Norges tekniske høyskole som har fullførte i 1950. Fra 1964 var han arkitekt og byggeleder for Nidaros domkirkes restaureringsarbeider og i 1972 ble han ansvarshavende arkitekt. Sammen med Riksantikvaren utviklet han Nidaros domkirkes restaureringsarbeider til å bli nasjonalt kompetansesenter for bevaring og restaurering av verneverdige bygninger i stein. Han var videre en drivkraft sammen med biskop Tord Godal i arbeidet for å få riksregaliene flyttet til Nidarosdomen, noe som ble en realitet 29. juli 1988.

Festgudstjeneste

Det er altså en betydelig og fremtredende arkitekt som er en del av jubileumshistorien som markeres i kapellet søndag.

Prest Gaute Aune Aurdal leder gudstjenesten og får musikalsk støtte av organist Ola Ludvik Bosnes. Prost Gustav Danielsen kommer og Ørmelen blandakor deltar med sang.

Etter festgudstjenesten blir det kirkekaffe på Arken der festen fortsetter med kaffe, kaker og sang. Det blir også jubileumsberetninger og hilsener.