Butikken ble hybelhus - nå gjør mindre behov for hybler at det blir ny ombygging

Bygget til venstre skal forandres fra hybelhus til leilighetsbygg. 

New Articles

Jernbanegata 27 er i ferd med å bygges om. Bygningen som tidligere blant annet huset butikken Joker ble solgt av tidligere eier Trond Berg til selskapet JBGT 27 AS i 2010.