Leder De Grønne

To kvinner topper listen til miljøpartiet De Grønne til høstens valg.
null
New Articles

May-Jorunn Barlien (t.h.) inntar førsteplassen, mens Olaug Julie Aasan er på andreplass og begge er kummulerte.

– Mange tror kanskje at miljøpartiet De Grønne bare er opptatt av konkrete miljøsaker, men vi har en helhetlig politikk basert på vår grønne tankegang. Vi vil ha en klimasmart kommune som tar ansvar og gir barn og unge gode oppvekstvilkår, bevarer landbruket og grønne områder f.eks. Holåsen-området på Skogn. Vi vil legge til rette for at innbyggerne skal kunne ta gode valg og legge til rette for gründere og nyetableringer» sier Olaug Julie Aasan leder og 2. kandidat på valglista.

Miljøterapeut

– Vi vil at Levanger kommune skal bidra til å gi våre barn og unge en trygg og god oppvekstarena. Derfor er det viktig at disse institusjonene evner å møte dem med en raus og god holdning. Det gjøres allerede mye bra i kommunen vår, men vi vil i tillegg innføre pedagogiske miljøterapeuter som en del av dagliglivet ved grunnskolene, sier førstekandidat May-Jorunn Barlien.

Partitoppene peker på at mange syns at skolehverdagen er vanskelig av ulike årsaker (f.eks. mobbing) og ønsker at læreren skal få bruke tiden sin på nettopp detå være lærer.

 –Trondheim kommune bruker f.eks. miljøteam ved flere av sine skoler med god effekt. «Vi tror dette vil bremse frafallet i skolen og vil kunne fungere som en buffer for risikoutsatte barn og være en støtte for læreren i klasserommet da den pedagogiske miljøterapeuten vil være en fagperson læreren kan støtte seg på" sier May-Jorunn Barlien.