Kulturprisen 2016 til Verdalsbilder.no

Den unike samlingen av gamle og nye bilder gir ildsjelene kulturprisen i Verdal.

Kulturprisvinnerne Eystein Ness og Ole Morten Larsen i Verdalsbilder.no sammen med ordfører Bjørn Iversen og kultursjef Ingvild Aasen. 

Kultur

Ideen om et bildenettsted dukket opp hos Ole Morten Larsen (70) for over ti år siden. Han tenkte først på en samling av naturbilder, men ganske raskt så han at interessen var enda større for bilder med mennesker på.

Ikke minst navnsatte bilder.

Nå består samlingen av 18.000 bilder fra fortid og nåtid. Til sammen er rundt 38.000 mennesker avbildet, hvorav det bare mangler navn på rundt 2.000 ansikter.

– Det er bare å peke på «nassin» så kommer navnet på den det er bilde av opp, smiler Eystein Ness (73), som utgjør den andre delen av Verdalsbilder-duoen.

Ny dimensjon

Kulturprisen i Verdal er siden 1985 delt ut til kulturutøvere i vid forstand. Både idretten og de tradisjonelle kulturutøverne er hedret med kommunens høyeste utmerkelse.

– Når vi nå velger å gi prisen til et nettsted som søker å ta vare på historien, tilfører det en ny dimensjon til kulturprisen, sier ordfører Bjørn Iversen.

Han tror det finnes få, om noen, samlinger av denne typen rundt i landet.

– Det er unikt, ikke minst ved at det er et levende nettsted som dokumenterer både gamle dager og nåtida, sier Iversen.

Seilte elva på isflak

I tillegg til å avfotografere bilder fra gamle fotoalbum rundt i verdalske heimer, suppleres nettstedet fortløpende av dagsaktuelle bildeglimt og videoklipp.

Her seiler de Verdalselva på et isflak!

Se bilder fra den originale ekspedisjonen.


Et av de mer spesielle er turen Ole Morten Larsen hadde på et isflak på Verdalselva i påsken, sammen med sin sønn Jan Olav og Geir Singstad fra Innherred brann og redning. På isflaket tente de bål og drakk kaffe underveis, og proklamerte høyt og tydelig at Verdal flyter best på egen elv - med hentydning til den da forestående folkeavstemmingen om kommunesammenslåing.

– Det var ikke det som var den utløsende faktoren for å gi dem kulturprisen, forsikrer en humørfylt Bjørn Iversen under offentliggjøringen av tildelingen.

Prisutdeling før jul

Selve prisutdelingen skjer i kommunens prisutdelingsarrangement lørdag 17. desember, når det også overrekkes et utviklingsstipend for ungdom. I tillegg deler Verdal idrettsråd ut sin ildsjelpris på det samme arrangementet.

Det blir mer høytidelig, og når ordføreren lar alvoret overta igjen trekker han frem de to ildsjelenes jobb for å være av stor samfunnsverdi. Kommunen bidro noe i oppstarten, men Verdalsbilder.no er egentlig i sin helhet en hobby og dugnadsjobb. Bildesamlingen er også til stor hjelp for andre kulturutøvere, både som informasjonsbase og til bruk i bøker og tidsskrifter.

– Vi leverte til og med et bilde i forbindelse med premieren på filmen Kongens nei nå i høst, forteller Eystein Ness og Ole Morten Larsen.

Trives med hobbyen

Begge uttrykker stor glede og overraskelse over tildelingen, og de er ikke så rent lite rørt heller.

Det bekrefter ordføreren etter den første samtalen han hadde med dem etter at beslutningen ble fattet i formannskapet.

– Samtidig er dette noe vi liker å bruke mye tid på. For Eystein er det beste han vet å dra til gamle damer oppi dalen og se i gamle familiealbum, sier Ole Morten Larsen. Selv om de gjør litt av alt begge to, er nok Ole Morten Larsen den som har den største tekniske innsikten og tar mesteparten av det arbeidet.

Svært populært

Verdalsbilder.no har det siste året hatt nærmere tre millioner sidevisninger, eller klikk om man vil. Leserne er både godt voksne folk som liker å se bilder fra de var unge og yngre folk som vil lære om fortida og følge med i nåtida.

– Dette er slett ikke bare noe seniortiltak nei, poengterer Eystein Ness.

Kulturprisen gir de to ekstra inspirasjon til å fortsette jobben de gjør.

– Vi kan vel ikke legge ned riktig tvert når vi får en slik pris nei, smiler duoen.

Ikke uten folkets hjelp

De to prisvinnerne passer samtidig på å takke hele verdalsbefolkningen for alle bidragene de har fått til samlingen.

– Vi har aldri fått nei fra noen når vi har spurt om å dele gamle bilder. De senere årene har vi også stadig oftere opplevd at folk kommer til oss med materiale. Med mindre de absolutt vil at vi skal ta hånd om råmaterialet, låner vi bare bildene, avfotograferer dem og leverer bildene tilbake til de rettmessige eierne, sier Ole Morten Larsen og Eystein Ness.