Aurora og Hassan gjør en ekstra innsats for andre

Aurora Fagerkind Brenne (17) og Hassan Parandeh (22) fikk utdelt Falstadfangenes Gavestipend.

Engasjert ungdom Otto Solli, Aurora Fagerkind Brenne, Asbjørn Norberg og Hassan Parandeh.  Foto: Roger Rein

Kultur

For tiende gang ble Falstadfangenes Gavestipend utdelt etter den nye ordningen. Opprinnelig er utdelingen fra 1946, og historikken bak dette er at de som var fanger på Falstad under krigen ville vise takknemlighet til de som hjalp dem og støtten de fikk under fangetida. For ti år siden ble denne utdelingen revidert, og i forbindelse med jubileet ble stipendutvalget enige om å dele ut to stipend.

Vinnerne av stipendet for 2017 er Aurora Fagerkind Brenne (17) og Hassan Parandeh (22). Begge får et stipend på 10 000 kroner. Juryen påpeker at vinnerne er i utgangspunktet svært ulike. Kriteriene for å få stipendet er at ungdommene har utmerket seg med sin interesse for samfunnet rundt seg, for spørsmålet om fred og demokrati og at man viser evnen til selvstendig tenking og initiativ.

Innsats for innvandrere

Hassan Parandeh har i flere år markert seg med arbeid og innsats for innvandrere i Levanger. Til tross for at han har flyttet til Bergen for å studere, så har han ikke stoppet med å legge ned en ekstra innsats. I Bergen har han nemlig også funnet fram til organisasjoner og tiltak der han bidrar med sin innsats.

Ung og engasjert

Aurora Fagerkind Brenne fra Ekne beskrives som en ung kvinne med et vanvittig engasjement for samfunnet. Hun har markert seg med masse samfunnsengasjement til tross for sin unge alder, og Aurora har et oppriktig ønske om å utgjøre en forskjell for medmennesker.

De to unge stipendvinnerne fikk gaven overlevert på Falstadsenteret mandag kveld.