Spør forsvarsministeren om staten vil ta ansvar for verdalsattraksjon

Risikerer permanent stenging uten bedre vedlikehold.

Galleri nord forfaller, og er ikke lenger trygt å innta for publikum.  Foto: De Værdalske Befestninger

Kultur

Det er Senterpartiets parlamentariske leder Marit Arnstad som nå tar De Værdalske Befestninger opp på nasjonalt plan.

Medansvar

Hun har stilt forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) et skriftlig spørsmål til besvarelse.

– Venneforeningen rapporterer om store vedlikeholdsutfordringer ved festningsanlegget, spesielt for Nordre galleri. Nå ser det ut til at det må stenges permanent på grunn av sikkerheten.

Marit Arnstad ønsker at staten skal ta ansvar slik at De Værdalske Befestninger kan være åpne for publikum. 

– Hvordan tar staten medansvar for nasjonalt viktige kulturminner, og finnes det statlige tilskuddordninger som gjør det mulig å få satt i stand Nordre galleri, undrer Marit Arnstad.

Inndalen og Hegra

Festningsverkene i Verdal stammer fra tidlig 1900-tall da Stortinget vedtok å opprette en ny forsvarslinje mot Sverige. Steina og Sogna i Inndalen i Verdal, samt det som i dag er kjent som Hegra festning ble valgt som steder for de nye forsvarsverkene.

De beskyttet de to sannsynlige framrykningsvegene til Trøndelag fra øst.

90 meter langt

Vaterholmen fort bestod opprinnelig at tre befestede anlegg og leiren. Nordre og søndre galleri ligger på hver sin side av elva Inna i et trangt pass.

Det nordre galleriet skulle skyte mot mellomriksvegen og senere også fly i området. Det er sprengt ut som en 90 meter lang tunnel med flere siderom. Galleriet er satt i stand av Verdal kommune og gjort tilgjengelig for publikum, men er altså i forfall - og det finnes ikke lokale budsjett til å gjøre det som trengs for at det fortsatt skal være trygt og tilgjengelig for publikum.