Hva vet du egentlig om trønderlånas historie?

På Stiklestad får du onsdag vite litt mer.

Molåna er et praktfullt eksempel på ei trønderlån fra 1783. Opprinnelig stod den på Mo nordre, en nabogård til Stiklestad, men siden 1950-tallet har den stått på museumsområdet. 

Kultur

I den faste arrangementsserien Onsdagstreff, er det trønderlåna det handler om denne onsdagen.

– Trønderlåna preger store deler av det trønderske kulturlandskapet. Sammen med trøndertunet er den blitt en identitetsmarkør for bygdene midt i landet, konstaterer kommunikasjonssjef Jo Kristian Kvernland ved SNK.

Byggeskikken er ikke bare kulturarv, men levende kultur.

– Det er bakgrunnen for Kolbein Dahles foredrag - Trønderlåna: Hus, heim, kultur og identitet, sier Kvernland.

Boka, som han har skrevet sammen med Eiar Ragna Grytli og Dag Nilsen, er nyutgitt i år i forbindelse med fylkessammenslåingen og dermed også sammenslåingen av fortidsminneforeningens to trønderske avdelinger.

– Boka tar for seg trønderlånas histrie og overlevingsevne, og viser hvordan det sær-trønderske bygget er et resultat av det unike forholdet mellom bygd og by i landsdelen, opplyser Jo Kristian Kvernland.