Her er det 80 mål med godt beiteland, nye gjerder og masse sauer

Men det visste turlaget lite om før de kom dit.

Kaffepause ved Karbua. 

Kultur

Innherred Turlag Veteranan arrangerte onsdag 6.juni tur på Ronglan. Kjentmann var Alf Dagfinn Ringstad, og 30 turveteraner deltok i et godt turvær. For de fleste var Lynhalla og Karbua helt ukjent terreng der det ligger mellom Nessvatnet og Lynumvatnet.

På turen var vi innom Finnrommet, et sted som ble ryddet og drevet av samer. Bare hustuftene står igjen, samt slåmaskinen og såmaskinen, og jorda har ikke vært drevet på lenge.

Karbua viste seg å ha vel 80 mål med godt beiteland med nye gjerder og masse sauer. Boligen ble oppført i 1854, men har ikke vært bebodd på nesten 60 år, og står til forfall. Området ligger på grensa mellom gamle Skogn og Åsen kommuner, og tidligere var det antakelig på grensa mot gamle Strinden (Trondhjem).

Ved Lynhalla (250 m.o.h.) var det en fenomenal utsikt over hele Skogn, og en kunne se fjell som Kjølhaugen og Skarvan. Terrenget utmerket seg med gode stier og hogstveier inn i allmenningen, og idrettslaga i området hadde gjort en god jobb med merking, rydding og plankelegging i myrene. Vi anbefaler alle en tur med matpakke og drikkeflaske inn i området.

Jan Heggdal

Kjellrun Skjerve

Turledere