Bokomtale

Et historisk must mot året 2030

Tore Skeie gir oss svært god innsikt i Olav Haraldssons liv.

Hvitekrist er forfatteren og historikeren Tore Skeies første bok i fembindsserien «Kongenes tid». 

Kultur

Når jeg forestiller meg Olav på den siste marsjen, ser jeg ham alltid for meg på stor avstand, bare en silhuett, tett omgitt av sine skyggeaktige og navnløse hirdkrigere, på evg vekk, inn i en slags tåke som sakte oppløser dem.