Anmeldelse

«Per Anker Johansen har nok skrevet seg inn i Levangers historie for alltid»

Blandakoret og oktetten passer sammen som hånd i hanske.

De siste toner med sitt kjære kor. Per Anker Johansen dirigerer Levanger Blandakor i «Deilig er jorden».  Foto: IH

Kultur

Å skrive om hva Per Anker Johansen har betydd for Levanger vil jeg ikke prøve på engang. Han har hatt en finger med i spillet i det aller meste, som det går frem av omtalen annet sted i denne avis.