Roald Veimo skal fortelle om innholdet i de fire sekkene han fant på låven. 

Forteller om bestefarens konkurs

Roald Veimo hadde hørt mange små fortellinger om butikken.

Det helt store bildet av hvordan det hadde vært ble klart da han begynte å undersøke hva fire sekker på småbrukets låve inneholdt.

De gamle sekkene hadde «alltid stått der» og inneholdt angivelig gamle aviser og ting det ikke var verdt å bry seg med. For fire-fem år siden plukket Roald Veimo frem sekkene. Innholdet viste seg å være en stor overraskelse: i tillegg til aviser som var både 90 og 100 år gamle, inneholdt de regnskapspapirer, notater og brev som handlet om både privatliv og handel.

Nå trådte den store historien frem. Den var en fortelling om slektshistorie, men også om lokal- og kulturhistorie, om grensehandelen for 100 år siden, om fjellbonden som slengte 44 tiurer på disken som betaling for varer, og om «filialen» på Brennmoen i Sul.

Penger og kjærlighet

Den spesielle butikk- og familiehistorien er en historie om de harde tredveåra, om betalingsvansker, akkordforhandlinger og konkurs.

Og som i alle gode fortellinger var det også innslag av ulykkelig kjærlighet og en heftig krangel om en hest.

Denne spennende historien vil Roald Veimo fortelle om på årets første Onsdagstreff på Stiklestad Nasjonale Kultursenter. Den arrangeres 23. januar.

Onsdagstreffene er en serie med temaer som ofte går på historiske tilbakeblikk. Treffene er populære innslag på kultursenteret. Arrangementene har inngangsbillett, og da følger kaffe og kake med foredraget.

Fortellingen om «sekkene på låven» har den historieinteresserte Roald Veimo tidligere fortalt om i Innherred.