Kæm ha fissi?

Jeg studerer kryssordsk.

Roger M. Svendsen er journalist i Innherred. 

Kultur

Under ideen om at det er god trening for meg som lever av å sette sammen ord til setninger, kastet jeg meg i jula over kryssord. Det var nytt land for meg, så jeg innledet epoken noe forsiktig. Tilfreds med egen ekspertise og troen på egne ferdigheter som supersynonymiker slo jeg meg på brystet over erfaringen med Donald-kryssordene som rett og slett innebar mer utfylling, mindre tenking.