Thriller fra Levanger og spenning fra Stiklestad

Ideene kommer allerede til fritt utløp i det nye prosjektet Dramasentrum.

Arne Berggren og Kristine Berg ser store muligheter for produksjon av TV-serier med utgangspunkt fra Filmfabrikken i Levanger.   Foto: Roger M. Svendsen

Det gamle vaskeriet på havna kan være aktuell for innendørsfasiliteter.  Foto: Marte Skjesol

Kultur

Det er særlig opplevelsesproduksjon og kunnskapsformidling rundt Olavs-arven som i tiden fram mot det store jubileet i 2020 som peker seg ut som satsingsområder for Dramasentrum Midt-Norge.

Kan bli senter for fjersynsproduksjoner

Kjent produsent tar med seg TV-dramaet og setter passerspissen midt i Norge. I Levanger.

Allerede lanseres ideene «Stiklestad», en spenningsserie for hele familien, basert på historien og aktivitetene rundt SNK, og «2019 Levanger», en thrillerserie fra studentmiljøet i regionen.

Begge seriene vil kunne produseres dels på location og studio, og har et potensial for mange sesonger. Seriene vil skreddersys for locations i aksen mellom Steinkjer og Trondheim, og for et gradvis utviklet studio i Levanger. Utviklingen av manus og produksjonslogistikk vil skje i tett samarbeid med bedriftene tilknyttet Dramasentrum Midt-Norge.

Som et av delmålene ser Shuuto for seg å bygge kompetanse, og i den sammenheng nevnes de nærmeste universitetene.

Få i Skandinavia

– Gjennom pilotprosjektene vil vi gi talenter arbeidserfaring på reelle serieproduksjoner i Midt-Norge, og sammen med Nord universitet og NTNU skape et utviklingsløp som gir den mengdetreningen som svært få læringssteder i Skandinavia i dag tilbyr. Dette vil kunne trekke til seg flere talenter til regionen og gi grunnlag for næringsvekst, påpeker Shuuto i søknaden til fylkeskommunen.

Godt å våttå om Dramasentrum

Prosjektet ledes i et samarbeid mellom det nye selskapet Shuuto Midt AS og Tindved Kulturhage AS. Prosjektleder er Håvard Sørli. Det er også han som har hovedansvaret for utviklingen av Filmfabrikken i Levanger. I prosjektledelsen for DramaSentrum sitter blant andre serieskaper Arne Berggren.

Involvert som deltakere i styringsgruppe under utviklingsperioden finner vi TMM Produksjon, Scene Midt, Trønder-TV, Trøndelag Reiseliv, Shuuto Midt og Tindved kulturhage.

I hovedprosjektet som har varighet fram mot 2020 er prosjektet tredelt. 1. Utvikle en bransje og et produksjonsmiljø for TV-dramaserieproduksjon i Midt-Norge. 2. Forske på teknologi for effektiv produksjon og distribusjon på nye visningsflater. 3. Kompetanseoppbygging i samarbeid med utdanningsmiljø.

Hovedutvalg for næring i Trøndelag fylkeskommune har gitt Dramasentrum Midt-Norge inntil to millioner kroner i utviklingsmidler, under forutsetning av at prosjektet fullfinansieres. Summen av kostnader er beregnet til totalt åtte millioner kroner.

Studieleder Dag Skevik ved skuespillerutdanningen til Nord, imøteser initiativet med positivitet, men sier det er for tidlig for universitetet til å ta stilling til universitetets eventuelle rolle i en slik etablering.

– Vi vet at prosjektet er startet, og ser på det med både glede og spenning. Men vi vet ikke mye om det ennå, og vi har heller ikke diskutert det. Det kan godt hende det er interessant for oss på en eller annen måte en gang, men om, eventuelt hvordan, omfang og på hvilken måte, er altfor tidlig å si noe om, kommenterer han.

Magnus Lillemark fra Steinkjer studerer film- og videoproduksjon på mastergradsnivå ved NTNU. Det er først og fremst historiefortelling i manus- og idéfasen han ser nærmere på, og i en måned framover skal han praktisere på Filmfabrikken under regi av Dramasentrum. Det ser han fram til.

Ligger godt til rette

– Dette har noe for seg. Absolutt. Levanger har det største miljøet for film- og TV-produksjon i regionen her, og ligger godt til rette for å utvikle næringen ytterligere, sier ordfører Robert Svarva.

–Det er litt synd, men ennå er det mange levangsbygg som faktisk ikke vet om de store produksjonene som er gjort i tilknytning til Filmfabrikken. Når det nå gis et ekstra løft, skaper det interesse, og det synes jeg er både kjempebra og kjempeviktig.

–Ikke redd for at Dramasentrum er et luftslott?

–Slettes ikke. Når vi ser på miljøet som møysommelig er bygd opp over mange år, ser vi at det verken er et luftslott eller døgnflue. Dette har potensial, og jeg har tro på det.

–Hva kan det bety for Levanger?

–Det betyr mye for bransjen, men også for Levanger som sted. Satsingen er med og gjør Levanger enda mer synlig på kartet som et nav for produksjoner. Det er bra for utvikling av Levanger som allsidig kommune. Vi trenger forskjellig næringsaktivitet og et bredt mangfold, kommenterer Svarva.