Har du lyst til å prøve deg som konsertvert eller billettselger?

Da har du muligheten!

Kari Wist Holmen er produsent i kulturkirka i Levanger. 

Kultur

– 2018 var et rekordår for Levanger kulturkirke. Med nærmere 4.200 publikummere innom dørene på sine arrangement, en økning på om lag 25 prosent fra året før, leter vi etter nye lokale krefter til å være med på å forme framtidas kulturkirke i lag med oss, skriver produsent i Levanger kulturkirke, Kari Wist Holmen, i en melding til redaksjonen.

Hun forteller videre at de arrangerer en informasjonskveld i Levanger kirke torsdag i neste uke.

– Her er alle velkomne til å høre om hvilke arrangement vi har og hvordan man kan bidra og når man kan bidra. Vi ønsker oss ei levende kirke med mange arrangementer og mye folk som føler tilhørighet til kirka, både som kirke og som en arena for kultur, sier Holmen.

Med stadig større besøk søkes flere levangsbygg slik at arbeidsmengden ikke skal bli for stor for de frivillige som allerede bidrar. Blant oppgavene som nevnes i forbindelse med kulturkirkas arrangement er konsertverter, artistverter, lyd- og lysteknisk arbeid, billettsalg. I kirkas arrangement for øvrig alltid behov for nye medhjelpere til gudstjenester, babysang og ikke minst: Konfirmantarbeid.